Zapraszamy dzieci w wieku 8 – 10 lat na zajęcia komputerowe prowadzone w Wiosce Internetowej w Mierzynie.

"Mistrz klawiatury"                                                                                                                          

-   zapoznanie się i umiejętność posługiwania się klawiaturą

"Poznajemy  edytor tekstu – Word"

-   poznanie narzędzi edytora tekstu Word

-   zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi tworzenia dokumentu

W programie między innymi:

  • wyszukiwanie informacji na różne ciekawe tematy poszerzanie wiedzy o świecie
  • wyrównywanie zaległości w nauce o wybrane zagadnienia
  • doskonalenie umiejętności poruszania się po wybranej encyklopedii
  • dostarczanie satysfakcji poprzez umiejętne odnajdowanie szukanych informacji
  • rozwijanie umiejętności i zasobów intelektualnych

Na pierwsze zajęcia zapraszamy dzieci   we wtorek 10 marca godz. 17.00

 ( Zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 10 lat przewidziane dwa razy w miesiącu, w co drugi wtorek miesiąca)