Straż Gminna w Dobrej przypomina o właściwym gospodarowaniu odpadami na terenach budów. Obowiązki w tym zakresie należą do wykonawcy robót budowlanych, który może powierzyć te obowiązki na kierownika budowy, lub przy budownictwie jednorodzinnym obowiązki te należą do właściciela. W stosunku do wykroczeń związanych z niewłaściwą gospodarką odpadami Straż Gminna może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego bądź też skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Od marca br. funkcjonariusze Straży Gminnej kontrolują wszystkie budowy na terenie Gminy Dobra pod względem przestrzegania właściwej gospodarki odpadami. Najwięcej nieprawidłowości występuje na budowach prowadzonych przez deweloperów. I tak w m. Mierzyn za bardzo duży bałagan na terenie budowy przy ul. Wąskiej i Osiedle Słoneczne Ogrody wykonawcy zostali ukarani mandatami karnymi. Na wszystkich budowach strażnicy gminni zostawiają informację dotyczącą sposobu gospodarowania odpadami na budowie.

Budowa przy ul. Wąskiej w Mierzynie

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński