Od dnia 12 października zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Realizowane jest to w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. Wojewoda jednocześnie polecił ograniczyć do niezbędnego minimum realizacje innych zadań.

W praktyce ponad 50% służb realizowanych jest obecnie wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Z uwagi na zwiększającą się liczbą osób poddanych kwarantannie na zlecenie Policji strażnicy gminni  zostali włączeniu do sprawdzania przestrzegania obowiązku poddania się kwarantannie. Realizując to zadanie w dniu 23 października strażnicy gminni stwierdzili brak w miejscu zamieszkania osoby poddanej kwarantannie. W rozmowie telefonicznej mężczyzna  przekazał, że wyjechał ,,na wieś". Niestety będzie się to wiązało z bardzo poważnymi skutkami finansowymi. Sanepid za naruszenie zasad przestrzegania kwarantanny może nałożyć karę od 5 000 zł  do 30 000 zł.

W dniu 23 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W ustawie tej jednoznacznie uregulowano między innymi podnoszone dotychczas wątpliowości co do możliwości karania przez Policję, czy też straże gminne/miejskie nieprzestrzegania wprowadzonych zakazów i nakazów mających na celu  przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Przyjęte rozwiązania jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości prawnych wprowadzają odpowiedzialność karną między innymi za brak lub niewłaściwe noszenie maseczek. W takim przypadku grozi kara grzywny w postępowaniu mandatowym do 1 000 zł, a w sądowym do 5 000 zł. Ustawa trafiła do Senatu, najprawdopodobniej rozwiązania te wejdą w życie w najbliższych dniach.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 nakazanych przez wojewodę, w ścisłej współpracy z Policją i w dużej części zlecanych przez Policję powoduje, że pozostałe interwencje, także te zgłaszane przez mieszkańców realizowane są w ograniczonym zakresie, głównie w zakresie zagrożeń życia i zdrowia. Pozostałe zgłoszenia mieszkańców będą realizowane w miarę możliwości organizacyjnych.

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość w tym zakresie, a jednocześnie przestrzeganie w przestrzeni publicznej wprowadzonych zakazów i nakazów mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej

WykrzyknikZ dniem 26 października 2020 r. zmienia się rozkład czasu pracy Straży Gminnej. W dni powszednie Straż Gminna pracuje w godz. 07:00 do 20:00, w soboty w godz. 07:00-15:00. Główną przyczyną zmiany czasu pracy jest zwiększenie możliwości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym zakresie w związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego wszystkie straże gminne/miejskie realizują swoje zadania głównie w tym zakresie w ramach wspólnych służb z Policją lub samodzielnie, ale poprzez bezpośrednie zlecanie realizacji określonych czynności przez Policję. 

Andrzej Budzyński
Komendant Straży Gminnej

 

Straż Gminna w Dobrej w dniu 17 września ujawniła dużą ilość wyrzuconych odpadów na skraju lasu  w pobliżu skrzyżowania dróg Dobra-Buk-Lubieszyn.

W wyniku bardzo dokładnego przeszukania wyrzuconych śmieci nie ujawniono dowodów wskazujących na ewentualne źródło pochodzenia odpadów. Jest to stara wełna mineralna, pochodząca zapewne z remontu budynku. Jej charakter wskazuje, że najprawdopodobniej było nią ocieplone poddasze.

Z uwagi na fakt, iż miejsce wyrzuconych odpadów znajduje się blisko drogi głównej zwracam się z prośbą o ewentualne informacje mogące doprowadzić do ustalenia nieruchomości, skąd pochodzą odpady, a w rezultacie sprawcy. Możliwe, że ktoś widział pojazd wjeżdżający w drogę leśną lub z niej wyjeżdżający. Ponadto przydatne mogą być informacje o obecnie trwającym remoncie budynku. W takiej sytuacji sprawdzimy, czy odpady powstałe w trakcie remontu zostały właściwie zagospodarowane.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

      Andrzej Budzyński     

W dniu 19 września 2020 r. strażnicy gminni nadzorowali akcję odbioru odpadów gabarytowych z Gminy Dobra. W jej trakcie uzyskali informację o wyrzuceniu dużej ilości zmieszanych odpadów komunalnych do jednego z podstawionych kontenerów.  W wyniku szybko podjętych czynności ustalono sprawcę. Okazało się, że mężczyzna wyrzucił do kontenera całą przyczepkę takich odpadów. Pozyskał je z nieznanego źródła w zamian za drewno opałowe. Nie chciał wskazać z jakiej nieruchomości faktycznie pochodzą zmieszane odpady komunalne. Został ukarany mandatem karnym oraz zobowiązany do zabrania tych odpadów z kontenera na odpady gabarytowe, co uczynił.

 

Komendant Straży Gminnej W Dobrej

Andrzej Budzyński   

Śmieci w lesieStraż Gminna w Dobrej w dniu 8 września br. ujawniła dużą ilość wyrzuconych odpadów budowlanych na skraju lasu, z tyłu kortów tenisowych przed m. Grzepnica. W wyniku natychmiast podjętych czynności wyjaśniających ujawniono kilka dowodów wskazujących na źródło pochodzenia odpadów – firmę budowlaną ze Szczecina. Natychmiast strażnicy gminni udali się do właściciela firmy. Ten w pierwszej chwili twierdził, że nie wie o co chodzi. Jednak, gdy przedstawiono mu część dowodów oraz wskazano, że w takiej sytuacji dalsze postępowanie będzie przed sądem przyznał, że śmieci pochodzą faktycznie z jednej z budów i wyrzucił je jego pracownik.