Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Wpłaty za mandaty karne wystawiane przez Straż Gminną należy wpłacać:

- w kasie Urzędu Gminy Dobra, w godzinach:

Poniedziałki 8:00-17:00, Wtorki i piątki 10:00-14:00, Środy i czwartki 7:00-14:00

- na konto:

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

numer konta - Bank PKO BP  88 1020 4795 0000 9202 0331 9514

Badania psychologiczne strażników gminnych (miejskich) - POBIERZ (PDF)

Formy współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją - POBIERZ (PDF)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia- POBIERZ (PDF)

Kodeks wykroczeń - POBIERZ (PDF)

Kontrola ruchu drogowego - POBIERZ (PDF)

Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - POBIERZ (PDF)

Prawo o ruchu drogowym - POBIERZ (PDF)

Sposób dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich) - POBIERZ (PDF)

Sposób obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) - POBIERZ (PDF)

Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich) - POBIERZ (PDF)

Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) - POBIERZ (PDF)

Umundurowanie, legitymacje, dystynkcje i znaki identyfikacyjne strażników gminnych (miejskich) - POBIERZ (PDF)

Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego - POBIERZ (PDF)

Ustawa o strażach gminnych - POBIERZ (PDF)

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych - POBIERZ (PDF)

Zakres i sposób prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży - POBIERZ (PDF)

Zakres i sposób wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności - POBIERZ (PDF)

Prawo ochrony środowiska - POBIERZ (PDF)

Ustawa o odpadach POBIERZ PLIK (PDF)

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego - POBIERZ PLIK (PDF)

Informuję, że funkcjonariusze Straży Gminnej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia. Nałożony przez strażnika gminnego mandat karny staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez osobę ukaraną.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia stanowi: