Bezrzecze, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 20zc ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03 stycznia 2014r. poz. 7) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2014/2015:

1. Adamin Dawid Jan
2. Budkiewicz Martyna
3. Cieślak Maja Alicja
4. Ciurzyński Stanisław Jan
5. Gajak Ivo
6. Kłopotowska Zuzanna
7. Kobierowska Amelia Dominika
8. Krech Szymon
9. Smektała Beniamin
10. Surma Mateusz Karol
11. Węgierek Amelia
12. Ziołecka Maja Amelia
13. Żukiert – Grosz Alicja

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu wynosi 17 punktów na podstawie art. 20c ust. 6 ww. ustawy

Lista kandydatów nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu:

1. Brzegowy Patryk
2. Bulkiewicz Jakub
3. Chrzanowski Maciej
4. Gryglicki Miłosz
5. Kopczyńska Alicja Małgorzata
6. Lemiesz Milena Joanna
7. Liwendowski Rafał
8. Liwendowski Robert
9. Mituta Dawid
10. Mituta Igor
11. Pajor Maja Halina
12. Pioch Atrhur Magnus
13. Rewers Anna
14. Rutkowski Rayan
15. Trojan Martyna
16. Woźniak Liwia

Informuję, że do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. 18.04.2014r. – 24.04.2014r. rodzice kandydatów nieprzyjętych w sekretariacie Publicznej szkoły Podstawowej w Bezrzeczu mogą złożyć wniosek o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Bałuch