Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego, ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsce do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2014/2015.

Termin składania wniosków: 28.07.2014 r. do 14.08.2014 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
28.07.2014 r. - 08.08.2014 r. w godz. 7.00 - 13.00,
11.08.2014 r. - 14.08.2014 r. w godz. 7.00 - 15.00

Pobierz wniosek - plik .pdf

Wzory oświadczeń:
1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Dobra;
2) oświadczenie nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
3) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) oświadczenie nr 4 – oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla Gminy Dobra urzędu skarbowego;
6) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodziców kandydata, że dziecko urodzone w roku 2010 nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

Małgorzata Zielińska