Bezrzecze, dnia 25 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 20zc ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2014/2015 – nabór uzupełniający:
1. Giżycki Alan Przemysław;
2. Małaszczycka Martyna.

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu w naborze uzupełniającym wynosi 27 punktów, na podstawie art. 20c ust. 6 ww. ustawy.

Lista kandydatów z naboru uzupełniającego nieprzyjętych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu:

1. Kopczyńska Alicja Małgorzata
2. Lemiesz Milena Joanna
3. Półgęsek Antonina
4. Trojan Martyna

Informuję, że do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. 26.08.2014 r. – 01.09.2014 r. rodzice kandydatów nieprzyjętych w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu mogą złożyć wniosek o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Małgorzata Bałuch