Logotypy projektu

Gmina Dobra realizuje projekt w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wartość uzyskanego przez Gminę Dobra dofinansowania wyniosło 79 999,98 zł i jest przeznaczone na zakup 29 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. Dzięki dofinansowaniu do niżej wymienionych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba sztuk przekazanych laptopów

wraz z oprogramowaniem

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu

8

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

6

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach

4

4.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

8

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach

3

WÓJT
Teresa Dera