W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r .- „Wyprawka szkolna”, pomocą  w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do:
- klasy III szkoły podstawowej,
- klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasy IV technikum.

Informuję, iż do dnia 23 września 2014 r. przedłużony został termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników  i materiałów dydaktycznych.

W poniższej informacji przypominamy zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 w:
- klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
- klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- klasie VI: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie III liceum plastycznego,
- klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.