Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2022 r. uchylające zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutującym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXX/402/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra >> pobierz (pdf)

Herb Gminy DobraW związku z Uchwałą Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury,

Wójt Gminy Dobra

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Podkategorie