Herb Gminy DobraInformuję, że zgodnie z uchwałą nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2021 r. Wnioski należy składać w sekretariacie UG Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Jerzego Trędowicza pod nr tel. (91) 333-10-38 lub 508 209 119.

Opis programu wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -AKTUALIZACJA

Całość dokumentu widoczna po kliknięciu w zdjęcie.

Ruszył nabór wniosków w programie przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Cel projektu  Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli ponad 30 proc. wszystkich gmin w Polsce. W ramach tego działania, sprzęt ma trafić do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Budżet programu, wynoszący 80 milionów złotych, ma pozwolić na wyposażenie w komputery oraz dwuletni dostęp do internetu.

Całość dokumentu po kliknięciu w zdjęcie powyżej.

Dyrektorzy szkół, zespołu przedszkoli, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy administracji i obsługi. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu, aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzę, aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi  i młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego oraz pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku WÓJT Teresa Dera

Zdjęcie zrobione podczas składania ślubowaniaW dniu 27 sierpnia 2021 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej odbyło się wręczenie aktów mianowania dla dziewięciu nauczycieli z poszczególnych szkół takich jak: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Wójt Gminy Dobra Teresa Dera odebrała ślubowanie od osób, które otrzymały akty mianowania.

Wójt Gminy Dobra gratuluje nowej Dyrektor Przedszkola w MierzynieW dniu 01.09.2021 r. zarządzeniem Nr 116/2021 z dnia 31.08.2021 r. Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera powierzyła pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Pani Beacie Nowickiej.

Pani Beata Nowicka od 01 września 2015 r. była zatrudniona w Punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, który z dniem 01 września 2020 r. został przekształcony w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, a następnie włączone w Zespół Przedszkoli w Mierzynie. W okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. pełniła funkcję Wicedyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2756), istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. W celu zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium udostępniamy Państwu treść uchwały wraz z zarządzeniem Wójta Gminy Dobra i wnioskiem.

Wniosek składa się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Uchwała - pobierz

Zarządzenie - pobierz

Wniosek – pobierz

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą w Dołujach, przy ul. Daniela 32, tel. 91 311 37 38.

                                                                          Joanna Hrabska

                                                                         p.o. Kierownika ZEAS w Dobrej

życzenia Wójta Gminy Dobra dla uczniów i przedszkolaków

Podkategorie