Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego, ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsce do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu na rok szkolny 2014/2015.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dołujach zgodnie z zarządzeniem nr 3/2014 w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego,  ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015.

Na podstawie art. 20zc ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 03 stycznia 2014 r. poz. 7) komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie na rok szkolny 2014/2015:

Od dnia 30 maja 2014 r. rozpocznie się nabór do Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie na rok szkolny 2014/2015, który rozpocznie swoją działalność od 22 września 2014 r.

W rekrutacji o przyjęcie do punktów przedszkolnych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Dobra, które w roku szkolnym 2013/2014 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić punkt przedszkolny.

Wnioski przyjmowane bedą w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 w terminie od dnia 30 maja 2014r. do dnia 12 czerwca 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel 91 48 31 340.

Od dnia 05 marca 2014 r. rozpocznie się nabór do Punktu przedszkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015.

Od dnia 05 marca 2014 r. rozpocznie się nabór do Punktu przedszkolnego  w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach na rok szkolny 2014/2015.

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego. Pobierz plik .pdf

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Dołujach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów rekrutacji. Pobierz plik .pdf

Podkategorie