Miesiąc

Data

Impreza

Miejsce

Maj

12

Sportowe Igrzyska Przedszkolaków

Teren Sportowo-Rekreacyjny
„Mierzynianka”

26-1.06

Sportowy Turniej Miast i Gmin

„Tydzień sportu dla wszystkich”

jw.

28

Dzień Dziecka Na Sportowo

j.w.

Grudzień

3

„Mikołajki na sportowo”

jw.

 

*  Uwaga: Termin niektórych imprez może ulec zmianie

 

Opracował: Jerzy Trędowicz

Zatwierdził:  Wójt Teresa Dera