Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad oraz ustalenia wysokości opłaty za wynajem terenu sportowo - rekreacyjnego w Mierzynie przy ul. Nasiennej 20 - pobierz

Uchwała Nr XII/196/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowo-rekreacyjnemu zlokalizowanemu w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 - pobierz

Uchwała Nr XI/182/11 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie - pobierz