Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 lipca 2022 r. uchylające Zarządzenie nr 65/2012 w sprawie zasad orazz ustalenia wysokości opłaty za wynajem terenu sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie - pobierz (pdf)

Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad oraz ustalenia wysokości opłaty za wynajem terenu sportowo - rekreacyjnego w Mierzynie przy ul. Nasiennej 20 - pobierz (uchylone zarządzeniem nr 77)

Uchwała Nr XII/196/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowo-rekreacyjnemu zlokalizowanemu w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 - pobierz

Uchwała Nr XVIII/254/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu korzystania z terenu sportowo- rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 20 będącego własnością Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXIX/389/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXV/333/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra gospodarki nieruchomościami Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony >> pobierz (pdf)