Nazwa zadania: Awaryjne udrażnianie cieku wodnego Wołczkowo, ul. Zimowa
Koszt: 1 998,00 zł
Długość: 100 metrów
Oczyszczono osadnik oraz uzupełniono kratę