Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego Dołuje

Długość: 2330 m

Koszt: 32 221,70 zł

  • mini_kajhikkjebcodghn
  • mini_npnkhcgmhhoelong