Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego Dobra/Łęgi od ul. Granicznej do m. Płochocin - droga (płyty jomb).

Koszt: 43 537,70 zł

 

  • 20210623_101002
  • 20210629_103912
  • 20210629_103922_na_strone