Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego Łęgi, ul. Zachodnia

Długość: 915 m

Koszt: 19 634,00 zł

 

  • mini_Rw_gi_1
  • mini_Rw_gi_2
  • mini_Rw_gi_3