Nazwa zadania: Konserwacja rowu odwadniającego przepompownie ścieków bytowych Dobra, ul. Szczęśliwa
Długość: 200 m
Koszt: 3 037 zł

  • Rw_ul_Szczliwa