Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego w Grzepnicy
Długość: 280 m
Koszt: 6 297,60 zł

  • Rw_Grzepnica
  • Rw_Grzepnica_2