Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego Wołczkowo, od ul. Piaskowej do ul. Zielonej

Długość: 1560 m

Koszt: 27 458,40 zł

  • mini_Piaskowa_1
  • mini_Piaskowa_2
  • mini_Piaskowa_3
  • mini_Piaskowa_4