Nazwa zadania: Remont rowu melioracyjnego Redlica - działka nr 7

Długość: 350 m

Koszt: 27 273,40 zł

  • mini_Redlica1
  • mini_Redlica_2
  • mini_Redlica_3