Nazwa zadania: Usunięcie awarii uszkodzonego rurociągu drenarskiego przy ul. Tytusa w Mierzynie

Koszt: 5 188,02 zł

Długość ok. 100 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/tytusa

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego w m. Dobra, od ul. Kaczeńcowej do ul. Jeździeckiej

Koszt: 18 626,43 zł

Długość ok. 2500 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/kaczencowa

Nazwa zadania: Wykonanie obejścia uszkodzonych rurociągów drenarskich w obrębie ul. Ogrodowej w Wołczkowie

Wykonawca: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych mgr inż. Ryszard Łukasik

Koszt: 99979,20 zł

Długość: 400 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/ogrodowa2

Nazwa zadania: Wymiana uszkodzonego rurociągu drenarskiego przy ul. Cynamonowej w Bezrzeczu

Koszt: 2650,83 zł

Długość: 10 m

Nazwa zadania: Awaryjne udrożnienie rurociągu drenarskiego ul. Cynamonowa w Bezrzeczu

Koszt: 1470,30 zł

Długość: 60 m

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego od ul. Nowowiejskiej do Wroniej dz. nr 14 obręb Bezrzecze

Koszt: 5271,29 zł

Długość: 700 m

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/nowowiejska

Nazwa zadania: "Wykonanie regulacji rowu przydrożnego wraz z umocnieniem jego korony w ciągu ul. Korzennej" w Bezrzeczu

Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Koszt: 29 889,00 zł

Długość: 51 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/korzenna

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych ul. Tytusa-Wiejska-Łukasińskiego, Mierzyn

Koszt: 7004,20 zł

Długość: 850 m

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/tytusa-wiejska

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego - ul. Zimowa-cmentarz-Struga Wołczkowska, Wołczkowo
Koszt: 23 171,76 zł
Prace wykonano na odcinku 3 329 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/zimowa

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego ul. Brzozowa w Mierzynie  ( 50 m ) 
Koszt: 674,96 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/brzozowa

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego ul. Leśna do ul. Pogodnej ( dz. nr 198) w Wołczkowie
Koszt: 3430,41 zł
Prace wykonano na odcinku 400 m.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/lesna1

 

Nazwa zadania: Awaryjne udrożnienie rurociągu drenarskiego ul. Tytusa w Mierzynie  ( 90 m )
Koszt: 960,34 zł