Nazwa zadania: Remont odcinka rowu odwadniającego drogę Dobra-Buk
Długość: 52 m
Koszt: 2 912,40 zł

 

  • Rw_droga_Dobra-Buk1
  • Rw_droga_Dobra_-Buk