Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego Dobra/Łęgi od ujścia do rzeki "Mała Gunica" do m. Płochocin - droga (płyty jomb)

Długość: 2 900 m

Koszt: 45 983,80 zł

  • mini_20220121_124857
  • mini_20220126_135225
  • mini_PART_1646053978031
  • mini_PART_1646053994307