Nazwa zadania: Konserwacja cieków wodnych Wołczkowo, ul. Siewna - Łanowa

Koszt: 5 301,90 zł

Długość 590 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/siewna

Nazwa zadania: Awaryjne udrażnianie cieku wodnego Dobra, ul. Zagrodowa - Słoneczna Dolina

Koszt: 11 498,80 zł

Długość: 760 metrów

 

Nazwa zadania: Awaryjne udrażnianie cieku wodnego Wołczkowo, ul. Gruszkowa - Słoneczna

Koszt: 3 521,70 zł

Długość: 190 metrów

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/gruszkowa2

Nazwa zadania: Awaryjne udrażnianie cieku wodnego Wołczkowo, od ul. Lipowej do Strugi Wołczkowskiej wraz z dopływem bocznym

Koszt: 34 899,80

Długość: 2590 metrów

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/lipowa

Usunięcie awarii rurociągu drenarskiego w ciągu ul. Malinowej w Wołczkowie

Koszt: 3589,34 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/malinowa2

Usunięcie awarii rurociągu drenarskiego w ciągu ul. Wiśniowej i Piaskowej w Wołczkowie

Koszt: 3084,97 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/wisniowa

Usunięto awarię urządzeń odwadniających ulicę Zgodną w Mierzynie.
Zadanie: "Usunięcie awarii urządzeń odwadniających ulicę Zgodna w Mierzynie"
Koszt: 59 264,60 zł
 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/zgodna

Konserwacja cieku wodnego na długość 2000 m na odcinku w miejscowościach Dobra (ul. Dereszowa) - Sławoszewo (Struga Wołczkowska).

Koszt: 38 539,30 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/dereszowa

Konserwacja cieku wodnego na długość 158 m w miejscowości Bezrzecze, ul. Wronia (od ul. Drozdowej do wlotu rurociągu za ul. Starowiejską)

Koszt: 2 682,20 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/drozdowa

Awaryjne udrożnienie sieci drenarskiej na długości 500 m w miejscowości Bezrzecze, ul. Nowoleśna - Brylantowa - Jaspisowa

Koszt: 9 186 zł

Awaryjne udrożnienie sieci drenarskiej na długości 145 m w Bezrzeczu ul. Parkowa

Koszt: 4 965 zł

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/parkowa

Nazwa zadania: Usunięcie awarii sieci drenarskiej w Wołczkowie, ul. Malinowa - Ogrodowa

Koszt: 14 609,10 zł

Długość: 240 m 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/ogrodowa