Trwają prace projektowe do zadania „Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku”

Rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa w rejonie projektowanego do wykonania przez Gminę przelewu regulującego poziom wody na terenie użytku ekologicznego „Ptasi Zakątek” uniemożliwia wykonanie zadania zgodnie z pierwotnie założonym planem.

Po dokonaniu analizy technicznych i własnościowych możliwości włączenia projektowanego układu melioracyjnego do istniejącego układu drenarskiego stwierdzono, że zasadna jest zmiana pierwotnie założonej trasy przedmiotowego rurociągu w taki sposób aby osiągnąć założony cel, czyli umożliwić odprowadzenie nadmiaru wody z Ptasiego Zakątka do Jeziora Kościńskiego poprzez tereny leśne.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 57 810,00 zł brutto

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2021 r.

Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji projektowej oraz wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i uzgodnień Gmina Dobra będzie mogła przystąpić do realizacji zadania.

Nazwa zadania: konserwacja układu melioracyjnego Lubieszyn - Targowisko ZAN - Dołuje

Długość: 1210 m

Koszt: 15 998,000 zł

 • mini_20201112_114553
 • mini_20201123_092824

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego ul. Brzozowa Mierzyn

Długość: 70 m

Koszt: 1471,70 zł

 • mini_20201103_103254
 • mini_20201103_103311

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 13, Bezrzecze ul. Nowowiejska

Długość: 110 m

Koszt: 1476,50 zł

 • mini_20201113_100409
 • mini_20201113_100427

 

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego dz. nr 14, Grzepnica

Długość: 280 m

Koszt: 12609,10 zł

 • mini_20201006_124558
 • mini_20201006_125322
 • mini_20201009_114731

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego Mierzyn ul. Tytusa - Wiejska

Długość: 940 m

Koszt: 17744,90 zł

 

 • mini_20200722_110318
 • mini_20200722_110833

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego Dobra (ul. Dereszowa) - Sławoszewo

Długość: 3115 m

Koszt: 54493,80 zł

 

 • mini_20200703_094351
 • mini_20200716_102005

Nazwa zadania: Naprawa uszkodzonego rurociągu drenarskiego Kościno - ul. Czapli-Żurawia

Długość: 300 m

Koszt: 217249,16 zł

 

 • mini_20200113_122323
 • mini_20200113_122658
 • mini_20200113_123207

Nazwa zadania: Awaryjne udrożnienie rowu melioracyjnego Dobra/Łęgi od ujścia do rzeki Mała Gunica do m. Dobra, ul. Szczęśliwa

Długość: 3480 m

Koszt: 31 412,10 zł

 

 • mini_20200128_112459
 • mini_20200128_114947
 • mini_20200128_121658

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego ul. Zagrodowa, Dobra

Koszt: 3694,01 zł

Długość: 600 m

 

 • mini_20200113_132630
 • mini_20200113_133623

Nazwa zadania: Usunięcie awarii uszkodzonego rurociągu drenarskiego przy ul. Tytusa w Mierzynie

Koszt: 5 188,02 zł

Długość ok. 100 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/tytusa

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego w m. Dobra, od ul. Kaczeńcowej do ul. Jeździeckiej

Koszt: 18 626,43 zł

Długość ok. 2500 m

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2019/melioracje/kaczencowa