Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Dołuje

Koszt: 34 792,90 zł

Długość: 2 330 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/doluje

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Dołuje - Wąwelnica 

Koszt: 14 301,10 zł

Długość: 1055 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/doluje-wawelnica

Nazwa zadania: Udrażnianie sieci drenarskiej Bezrzecze, ul. Nowoleśna - Brylantowa - Jaspisowa

Koszt: 8 425,00 zł

Długość: 500 metrów

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Dobra/Łęgi od ujścia do rzeki "Mała Gunica" do m. Płochocin - droga

Koszt: 39 829,70 zł

Długość: 2900 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/mala-gunica

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Wąwelnica

Koszt: 4 516,50 zł

Długość: 283 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/wawelnica

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Wołczkowo (cmentarz)

Koszt: 16 113,60 zł

Długość: 1070 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/cmentarz_wolczkowo

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego "Stobnica" - Mierzyn, od ul. Nad Stobnicą do rzeki "Bukowa"

Koszt: 14 773,90 zł

Długość: 885 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/stobnica

Nazwa zadania: remont odcinka kanalizacji deszczowej na długości ok. 50 m ul. Sasankowa w m. Dobra

Koszt: 90 528,00 zł

Długość: 50 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/sasankowa

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Dobra/Łęgi od ul. Granicznej do m. Płochocin - droga (płyty jomb)

Koszt: 42 654,10 zł

Długość: 50 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/graniczna

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Mierzyn, ul. Brzozowa

Koszt: 1 521,20 zł

Długość: 50 metrów

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/brzozowa3

Nazwa zadania: Obniżenie rzędnej posadowienia rurociągu melioracyjnego wraz z zwiększeniem jego średnicy Mierzyn ul. Brzozowa

Koszt: 22 190,00 zł

Długość: 21 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/brzozowa2

Nazwa zadania: Konserwacja cieku wodnego Mierzyn, ul. Kolorowa wodnych Bezrzecze, ul. Starowiejska - Drozdowa - Wronia

Koszt: 5 121,60 zł

Długość: 325 metrów

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/melioracje/kolorowa