Realizując współpracę z włoską gminą Ponte San Nicolo w dniach 8-12 września 2012r. delegacja przedstawicieli Gminy Dobra brała udział w projekcie "Pomost dla praw człowieka".
Projekt zakładał prezentację miast partnerskich oraz Stowarzyszeń i grup z Ponte San Nicolo biorących udział w wydarzeniu. Uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania z lokalnymi stowarzyszeniami, które opowiadały o swojej działalności, prezentowały przedmioty, obrazy.

 

 

 

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2015/WW/2.1

Przedstawiciele stowarzyszeń ze strony polskiej - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej, w Wołczkowie i Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych mieli więc doskonałą okazję do wymiany doświadczeń.

Delegacja polska uczestniczyła również w spotkaniu w siedzibie Regionalnego Komitetu Wykonawczego z przedstawicielami Rady Regionalnej Veneto ( Wenecji Euganejskiej ) oraz w spotkaniu z przedstawicielami Departamentu praw człowieka. Spotkania te odbyły się w Wenecji, natomiast w Padwie odbyło się spotkanie z doradcą ds. współpracy międzynarodowej Prowincji Padwa oraz z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz praw człowieka w Padwie.
Projekt zakończył się w dniu 12 września spotkaniem z wszystkimi przedstawicielami miast partnerskich podpisaniem listów intencyjnych z Gminą Ponte San Nicolo.
Na pamiątkę tego wydarzenia i projektu Burmistrz Gminy Ponte San Nicolo Enrico Rinuncini, Prezes Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Ponte San Nicolo Enrico Annoni i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wspólnie zasadzili drzewo.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2015/WW/2