W dniu dzisiejszym delegacja Gminy Dobra wyjeżdża do partnerskiej gminy Ponte San Nicolo na spotkanie multietniczne, którego organizatorem w roku bieżącym jest strona francuska.

Z okazji spotkania Wójt Gminy przekazała list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich uczestników spotkania.