W dniach 21 - 23 października 2017r. delegacja Gminy Dobra brała udział w wyjeździe do włoskiej Gminy Ponte San Nicolo, z którą Gmina Dobra ma podpisaną umowę o współpracy.
Tradycją w Ponte San Nicolo są kolacje multikulturowe, które odbywają się każego roku, jesienią. W tym roku gospodarzem tej kolacji była Polska. Nasza delegacja w składzie Wójt Teresa Dera, Przewodniczących Rady Gminy Bartłomiej Miluch wraz z trójką radnych, trzech przedstawicieli Gminnego Zrzeszenia LZS Dobra, trzech przedstwicieli Stowarzyszenia Dołuje-Kościno, dwóch przedstawicieli Stowrzyszenia Nasz Mierzyn, dwóch przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrej "Dobrawianki" oraz tłumacz organizowała kolację dla przedstawicieli Włoch i Francji.

W dniach 24-29 sierpnia 2017r. gościliśmy w ramach współpracy z gminą włoską Ponte San Nicolo przedstawicieli tej Gminy. Wśród 12 osobowej grupy byli pracownicy gminy, Prezes Stowarzyszenia Miast Partnerskich Gemellagii oraz młodzież studencka.

 W ramach współpracy z włoską gminą Ponte San Nicolo w dniach 24 - 27 marca 2017r. przedstawiciele gminy Dobra, na zaproszenie gminy Ponte San Nicolo, uczestniczyli w imprezie bieg Wójtów/Burmistrzów. W trakcie pobytu przedstawiciele gminy Dobra spotkali się również z lokalnym Związkiem Emerytów oraz członkami Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Gemellagii.

W dniu dzisiejszym delegacja Gminy Dobra wyjeżdża do partnerskiej gminy Ponte San Nicolo na spotkanie multietniczne, którego organizatorem w roku bieżącym jest strona francuska.

Z okazji spotkania Wójt Gminy przekazała list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich uczestników spotkania.