W dniu dzisiejszym delegacja Gminy Dobra wyjeżdża do partnerskiej gminy Ponte San Nicolo na spotkanie multietniczne, którego organizatorem w roku bieżącym jest strona francuska.

Z okazji spotkania Wójt Gminy przekazała list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich uczestników spotkania.

W ramach współpracy z włoską gminą Ponte San Nicolo i Stowarzyszeniem Miasta Partnerskie Gemellagii w dniach 13 – 17 sierpnia 2016r. gościliśmy delegację włoską. Gminę Ponte San Nicolo reprezentowała Marta Burattin, Stowarzyszenie Miasta Partnerskie Gemellagii reprezentowała Emanuela Grazian wiceprezes Stowarzyszenia wraz z członkami stowarzyszenia. 

Nasi przyjaciele z Włoch przyjechali w sobotę 13 sierpnia 2016r. i mieszkali w Zajeździe pod Lipami w Wołczkowie. 

Gmina Ponte San Nicolo rozpoczęła realizację projektu "Europa dla Obywateli". Do tego projektu zostaliśmy zaproszeni jako partner.
Wśród pozostałych partnerów znaleźli się przedstawiciele z Francji, Niemiec, Węgier, Anglii i Słowieni. Spotkanie uczestników projektu odbyło się w dniach  8 - 12 maja 2015r. we Włoszech. Pobyt rozpoczął się od powitania delegacji w sali auditoium w Ponte San Nicolo przez Burmistrza Gminy Ponte San Nicolo Enrico Rinunciniego i Prezesa Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Ponte San Nicolo Enrico Annoniego.
Z Gmina Dobra w projekcie uczestniczyło 35 osób, przedstawicieli różnych środowisk. W trakcie pobytu odbyło się szereg różnych spotkań i prezentacji. W trakcie jednego ze spotkań prezentowali się wszyscy uczestnicy projektu. Gminę Dobra reprezentowała Wójt Teresa Dera i Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch.

Realizując współpracę z Gminą Ponte San Nicolo w dniu 9 września 2014r. podczas wizyty w Ponte San Nicolo podpisana została deklaracja współpracy między Gminą Ponte San Nicolo ( Republika Włoska ), a Gmina Dobra ( Rzeczpospolita Polska ).
Deklarację podpisali Burmistrz Gminy Ponte San Nicolo Enrico Rinuncini i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.
Deklaracja zakłada promowanie i wspieranie wymiany we wspólnych dziedzinach w celu lepszego poznania rzeczywistości, życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego obu gmin.