Fragment lapidariumWójt Gminy Dobra w styczniu 2022r. zgłosił Lapidarium w Dołujach do ogólnopolskiego konkursu „ZABYTEK ZADBANY 2022” w kategorii: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 - za okres 2020 - 2021 >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr X/130/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 >> pobierz (pdf)

Zapraszamy do obejrzenia 2. części filmu "Zabytki w gminie Dobra". Zajrzymy do XIII-wiecznego kościoła w Buku i barokowego kościoła w Stolcu, który powstał w miejscu starszego, XVI-wiecznego obiektu. Obok zabytku znajduje się przykościelny cmentarz, gdzie znajdziemy unikatowy na terenie Pomorza Zachodniego pomnik nagrobny Jürgena Bernarda Wilhelma von Ramin, który zmarł w 1792 roku.

Gmina Dobra od lat dofinansowuje remonty zabytków na swoim terenie. Większość z nich to obiekty sakralne, np. wybudowane w XIII wieku kościoły w Buku, Dobrej, Mierzynie, Wąwelnicy i Wołczkowie lub datowane na XIV-XIX w. cmentarz w Dołujach, kościół w Kościnie i kościół w Stolcu. Zapraszamy do obejrzenia 1. części filmu "Zabytki w gminie Dobra".

 

GMINA DOBRA (Szczecińska)

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

 

LEGENDA

kolor czerwony  - obiekt / obszar w rejestrze zabytków

kolor niebieski   - obiekt / obszar w wojewódzkiej ewidencji zabytków

kolor czarny   - obiekt / obszar wyznaczony przez wójta do gminnej ewidencji zabytków

 

LP

NAZWA

ADRES

NR

DZIAŁKI

CZAS POWSTANIA

FORMA OCHRONY

KARTA ADRESOWA

BEZRZECZE

1

kościół pw. MB Różańcowej

ul. Górna / Na Wzgórzu

18

XV w. (nawa), XIX w. (wieża)

rejestr zabytków:

A-503

26.07.1979r.

POBIERZ

2

cmentarz przykościelny

ul. Górna / Na wzgórzu

18

XV – XX w.

rejestr zabytków

A-503

04.03.2014r.

POBIERZ

3

park dworski

ul. Górna / Parkowa

43, 66/7, 66/17, 66/47

2 poł. XVIII w.,

4 ćw. XIX w.

rejestr zabytków

A-864

20.07.1979r.

POBIERZ

4

cmentarz ewangelicki

ul. Szkolna

21

l. 30/40. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

5

dom rządcy, ob. dom

ul. Górna 14

66/14

4 ćw. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

BUK

6

kościół pw. św. Antoniego

 

145

2 poł. XIII w, przeb. XV i XIX w.

rejestr zabytków:

A-498

14.05.1956r.

POBIERZ

7

cmentarz przykościelny

 

145

XIII – XX w.

rejestr zabytków:

A-498

30.12.2013r.

POBIERZ

8

cmentarz ewangelicki

ul. Leśne Zacisze

153

poł. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

9

dom nr 4

 

82

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

DOBRA

10

kościół pw. MB Królowej Świata

ul. Graniczna 23A

29/1

2 poł. XIII w, przeb. 1770, 1875r.

rejestr zabytków:

A-497

14.05.1956r.

POBIERZ

11

park dworski

ul. Graniczna 40B

301/13

poł. XIX w., rozb. pocz. XX w.

rejestr zabytków

A-541

18.06.1979r.

POBIERZ

12

bramka w murze cmentarza

ul. Graniczna 23A

29/1

XVII / XVIII w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

13

cmentarz przykościelny

ul. Graniczna 23A

29/1 (cz.), 29/2

XVII / XVIII w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

14

gorzelnia [4]

(w zespole folwarcznym)

ul. Graniczna

301/18

kon. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

15

cmentarz ewangelicki

ul. Klasztorna

31 (cz)

pocz. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

16

cmentarz komunalny

ul. Klasztorna

31 (cz)

1995r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

17

młyn [5]

(w zespole folwarcznym)

ul. Szczecińska 23a

287/25

l. 10/20. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

18

dom

ul. Graniczna 26

9/13

XIX / XX w.

 

POBIERZ

19

dom

ul. Graniczna 27

76

pocz. XX w.

 

POBIERZ

20

dom

ul. Graniczna 30

6/8

l. 10. XX w.

 

POBIERZ

21

dom

ul. Szczecińska 7

105

4 ćw. XIX w.

 

POBIERZ

22

dom

ul. Szczecińska 15

52/6

pocz. XX w.

 

POBIERZ

23

dom

ul. Szczecińska 17

53

4 ćw. XIX w.

 

POBIERZ

DOŁUJE

24

cmentarz ewangelicki

ul. Daniela

164

poł. XIX w.

rejestr zabytków:

A-1566

08.08.2016r.

POBIERZ

25

cmentarz przykościelny

ul. Daniela

113

XIV – XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

26

dom

ul. Daniela 46

159

pocz. XX w.

 

POBIERZ

27

dom

ul. Słoneczny Sad 7

71/1

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

28

dom

ul. Słoneczny Sad 16

48

pocz. XX w.

 

POBIERZ

GRZEPNICA

29

cmentarz ewangelicki

 

11/13

2 poł. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

30

magazyn–spichlerz[2]

w zespole folwarcznym

11/3

ok. 1900r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

31

kuźnia – warsztat [4]

w zespole folwarcznym

11/3

ok. 1900r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

32

budynek gospodarczy nr 1

 

856/10

l. 10 XX w.

 

 POBIERZ

KOŚCINO

33

kościół pw. MB Fatimskiej

 

12/1

poł. XIX w.

rejestr zabytków:

A-1136

03.08.1990r.

POBIERZ

34

cmentarz przykościelny

 

12/1

poł. XIX w.

rejestr zabytków:

A-1136

03.08.1990r.

POBIERZ

35

park dworski

 

9, 10, 12/12, 12/13, 27

XVII(?), pocz. XX w.

rejestr zabytków:

A-577

21.06.1979r.

POBIERZ

ŁĘGI

36

dom

ul. Północna 2

53/8

l. 10. XX w.

 

POBIERZ

MIERZYN 

37

kościół pw. MB Bolesnej

ul. Welecka

226

2 poł. XIII w, przeb. XVII, XIX w.

rejestr zabytków:

A-477

31.07.1956r.

POBIERZ

38

cmentarz przykościelny

ul. Welecka

226

XIII – XX w.

rejestr zabytków:

A-477

27.01.2014r.

POBIERZ

39

wiatrak koźlak

ul. Welecka

299/3

1 poł. XIX w.

(1830r.)

rejestr zabytków:

A-523

22.12.1965r.

POBIERZ

40

cmentarz komunalny

ul. Zgodna

46

1950r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

41

dom

ul. Długa 6

172

l. 20/30. XX w.

 

POBIERZ

42

dom

ul. Welecka 12

125/2

1906r.

 

POBIERZ

43

budynek gospodarczy

ul. Welecka 13

96/2

pocz. XX w.

 

POBIERZ

44

budynek gospodarczy

ul. Welecka 14

95/1

pocz. XX w.

 

POBIERZ

45

dom

ul. Welecka 23

232/5

pocz. XX w.

 

POBIERZ

46

dom

ul. Welecka 25

234/1

pocz. XX w.

 

POBIERZ

47

dom

ul. Welecka 27

236/10

4 ćw. XIX w.

 

POBIERZ

48

dom

ul. Welecka 51

298/2

4 ćw. XIX w.

 

POBIERZ

RZĘDZINY

49

park dworski

 

80/15

XVII, XIX w.

rejestr zabytków:

A-532

26.07.1979r.

POBIERZ

50

rządcówka nr 19

w zespole folwarcznym

163/4

1857r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

51

stajnia - magazyn [3]

w zespole folwarcznym

80/8

1858r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

52

gorzelnia [4]

w zespole folwarcznym

80/3

pocz. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

53

stodoła - magazyn [5]

w zespole folwarcznym

80/5

kon. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

54

zespół folwarczny

 

80/3, 80/6, 80/7, 80/8, 80/11, inne

poł. XIX w. – kon. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

55

dom nr 7

 

109/4

l. 10/20. XX w.

 

POBIERZ

56

dom nr 15-15A

 

96 i 97

kon. XIX w.

 

POBIERZ

57

dom nr 17

 

100/2

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

SKARBIMIERZYCE 

58

park dworski

 

9/16

2 poł. XVIII, poł. XIX – pocz. XX w.

rejestr zabytków:

A-531

21.06.1979r.

POBIERZ

59

cmentarz ewangelicki

 

9/24 (cz) i 9/57 (cz)

poł. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

60

dwór nr 1

 

9/16

2 poł. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

61

obora [3]

w zespole folwarcznym

84/6

1908r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

 POBIERZ

62

stodoła [4]

w zespole folwarcznym

9/12

1905r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

63

zespół folwarczny

 

9,12, 9/43, 9/65 (cz), 9/75, 9/79,

84/2, 84/4, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 86

1881 – 1914r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

STOLEC 

64

kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe

 

4/1

1731 – 1735r.

rejestr zabytków:

A-507

22.01.1963r.

POBIERZ

65

cmentarz przykościelny (bramka + pomnik von Ramin)

 

4/1, 4/2

poł. XVI w., 1 poł. XVIII, XX w.

rejestr zabytków:

A-507

16.05.2000r.

POBIERZ

66

pałac nr 21

 

5

1721 – 1727r.

rejestr zabytków:

A-536

22.12.1965r.

POBIERZ

67

park pałacowy

 

5

1 poł. XVIII w. – kon. XIX w.

rejestr zabytków:

A-536

25.11.1978r.

POBIERZ

68

dom (rządcówka) nr 4

 

74/2

kon. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

69

stajnia [2]

w zespole folwarcznym

74/7

1734r., 1900r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

70

obora [3]

(ruina)

w zespole folwarcznym

74/7

1735r., 1906r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

71

obora [4]

w zespole folwarcznym

74/7

1735r., 1901r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

72

obora [5]

w zespole folwarcznym

74/7

2 poł. XIX w.

1890r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

73

magazyn – wozownia - kuźnia [10]

w zespole folwarcznym

62/5

1792r., 1901r.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

74

stajnia

(zdewaloryzowana)

w zespole folwarcznym

62/5

1735r., 1 ćw. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

75

zespół folwarczny

 

5 (cz), 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 63/1,  64, 66 (cz) 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 74/7 (cz)

1 poł. XVIII w. – pocz. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

76

dom nr 17

 

2/9

pocz. XX w.

 

POBIERZ

77

remiza - trafostacja

 

63/2

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

WĄWELNICA

78

kościół pw. MB Częstochowskiej

 

160

2 poł. XIII, XV/XVIw. przeb. 1777 i 1883r.

rejestr zabytków:

A-508

22.12.1965r.

POBIERZ

79

Dawny cmentarz przykościelny

 

160, 209

XVI – XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

80

cmentarz ewangelicki

 

156

pocz. XX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

81

stodoła nr 6

 

179/1

kon. XIX w.

 

POBIERZ

82

dom nr 9

 

187

kon. XIX w., rem. po 2000r.

 

POBIERZ

WOŁCZKOWO

83

kościół pw. MB Szkaplerznej

ul. Lipowa

250

2 poł. XIII w., przeb. 1866 i 1900r.

rejestr zabytków:

A-509

01.08.1956r.

POBIERZ

84

cmentarz przykościelny

ul. Lipowa

250

XIII – XX w.

rejestr zabytków:

A-509

30.12.2013r.

POBIERZ

85

cmentarz komunalny

ul. Lipowa

434

2 poł. XIX w.

inne:

wojewódzka ewidencja zabytków

POBIERZ

86

dom nr 14

ul. Lipowa 14

412

kon. XIX w.

 

POBIERZ

87

budynek gospodarczy nr 14

ul. Lipowa 14

412

1902r.

 

POBIERZ

88

dom nr 16

ul. Lipowa 16

409

4 ćw. XIX w.

 

POBIERZ

89

budynek gospodarczy nr 16

ul. Lipowa 16

409

1896r.

 

POBIERZ

90

dom nr 21

ul. Lipowa 21

227/1

pocz. XX w.

 

POBIERZ

91

budynek gospodarczy nr 23

ul. Lipowa 23

222

l. 10. XX w.

 

POBIERZ

92

dom (gospoda) nr 24

ul. Lipowa 24

393/1

kon. XIX w.

 

POBIERZ

93

gospoda nr 24

ul. Lipowa 24

393/1

kon. XIX w.

 

POBIERZ

94

budynek gospodarczy nr 24

ul. Lipowa 24

393/1

1907r.

 

POBIERZ

95

dom nr 25

ul. Lipowa 25

219

XIX/XX w.

 

POBIERZ

96

budynek gospodarczy nr 25

ul. Lipowa 25

219

1912r.

 

POBIERZ

97

budynek gospodarczy (hotel) nr 31

ul. Lipowa 31

211/1

1908r.

 

POBIERZ

98

dom (plebania) nr 36

ul. Lipowa 36

271/3

XIX/XX w.

 

POBIERZ

99

dom nr 39

ul. Lipowa 39

204/10

kon. XIX w.

 

POBIERZ

100

dom nr 45

ul. Lipowa 45

196/5

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

101

szkoła (urząd gminy) nr 51

ul. Lipowa 51

874/2

l. 10. XX w.

 

POBIERZ

102

budynek gospodarczy nr 51a

ul. Lipowa 51a

274/1

1891r.

 

POBIERZ

103

dom nr 52

ul. Lipowa 52

355

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

104

budynek gospodarczy nr 52

ul. Lipowa 52

355

l. 10. XX w.

 

POBIERZ

105

dom nr 53

ul. Lipowa 53

186/2

pocz. XX w.

 

POBIERZ

106

dom nr 63

ul. Lipowa 63

179

pocz. XX w.

 

POBIERZ

107

dom nr 1

ul. Ogrodowa 1

387

l. 20. XX w.

 

POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

 Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wykreślenia działki nr 159, obręb Wąwelnica włączonej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobra jako część dawnego cmentarza przykościelnego >> pobierz (pdf)

Podkategorie