Fragment lapidariumWójt Gminy Dobra w styczniu 2022r. zgłosił Lapidarium w Dołujach do ogólnopolskiego konkursu „ZABYTEK ZADBANY 2022” w kategorii: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W 2022 r. do konkursu zgłoszono 100 zabytków z 16 województw, z których 88 spełniło wymagania formalne i zakwalifikowało się do dalszego etapu. Zgłoszenia oceniane są w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu.
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych.
  4. Architektura i budownictwo drewniane. 
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W dniu 31 maja 2022r. Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił listę 22 nominowanych zabytków, wśród których znalazło się Lapidarium w Dołujach. Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom i wyróżnionym nastąpi na uroczystej gali w listopadzie 2022r. Listę nominowanych w 2022r. opublikowano na stronie internetowej: https://nid.pl/2022/05/31/zabytek-zadbany-2022

Kierownik WSO
Małgorzata Chmielewska