Awaria telefonu stacjonarnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej usunięta!!!

Kategoria > Informacje ogólne

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 lipca br. została usunięta awaria sieci telefonicznej w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej.

 

                                                                                   Joanna Hrabska

                                                                                   Kierownik ZEAS w Dobrej

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej