Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w gminie Dobra

Sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1399), w oparciu o informacje przekazane Wójtowi Gminy Dobra przez zbierających zużyty sprzęt (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. z 2013 r., poz. 1155).

Lista podmiotów - pobierz plik .pdf

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej