Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe
2024-05-22
Apel o czyszczenie kratek instalacji deszczowej na terenie własnych posesji
Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe
2024-04-10
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego
Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe
2016-11-28
Szefowie gminnych służb i instytucji przedstawili Wójtowi Gminy informacje na temat przygotowań do zimy.
Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe
2012-05-11
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Bezpieczeństwo - zarządzanie kryzysowe
2012-05-11
Ustawy

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej