Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli

Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2022-12-16
Apel do zarządców wspólnot i spółdzielni o odśnieżanie
Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2021-12-03
Apel do zarządców wspólnot i spółdzielni o odśnieżanie
Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2019-12-06
Apel do zarządców wspólnot i spółdzielni o odśnieżanie
Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2019-11-05
Mycie i dezynfekcja pojemników
Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2016-01-29
Informacja
Gospodarka odpadami - obowiązki właścicieli
2015-03-13
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej