Zabytki

Zabytki
2024-05-15
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2024-2027
Zabytki
2024-05-14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 za okres 2022-2023
Zabytki
2023-11-14
O Lapidarium w Dołujach w Muratorze
Zabytki
2023-11-10
II Edycja Konkursu Krzyżówka
Zabytki
2023-11-06
Lapidarium w Dołujach wyróżnione w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń w Polsce w 2023 r.
Zabytki
2023-07-28
II nabór wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zabytki
2023-07-24
Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Dobra z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego niewpisanego do rejestru zabytków sporządzonej dla budynku gorzelni (w zespole folwarcznym) położonej na działce nr 80/3 w m. R
Zabytki
2023-06-16
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "ZABYTKI GMINY DOBRA"
Zabytki
2023-05-17
Konkurs plastyczny "Zabytki Gminy Dobra".
Zabytki
2023-03-21
Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków
Zabytki
2023-02-13
Nabór wniosków o przyznanie dotacji przez Gminę Dobra w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Zabytki
2022-11-17
Lapidarium w Dołujach wyróżnione w Konkursie „Zabytek Zadbany”
Zabytki
2022-06-02
Nominacja Lapidarium w Dołujach w konkursie Zabytek Zadbany - 2022
Zabytki
2022-03-10
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 - za okres 2020 - 2021
Zabytki
2020-12-16
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023
Zabytki
2020-11-16
Zabytki w Gminie Dobra - część 2
Zabytki
2020-11-13
Zabytki w Gminie Dobra - część 1
Zabytki
2020-07-14
Gminna ewidencja zabytków

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej