Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
2023-07-18
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne jednorodzinne
Konsultacje społeczne
2023-06-26
Konsultacje społeczne 12-26 czerwca 2023 r.
Konsultacje społeczne
2022-06-27
Podsumowanie zakończonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Konsultacje społeczne
2022-02-21
„Planowanie z mieszkańcami” - internetowe konsultacje
Konsultacje społeczne
2022-02-09
Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Konsultacje społeczne
2022-02-09
Wstępny projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dobra
Konsultacje społeczne
2022-01-25
Planowanie z mieszkańcami II etap spotkań
Konsultacje społeczne
2021-12-02
Zakończony został etap zbierania wniosków do projektu zmiany Studium
Konsultacje społeczne
2021-09-29
Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w miejscowości Mierzyn, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Konsultacje społeczne
2021-09-09
Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny w Dobrej
Konsultacje społeczne
2021-09-02
Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra.
Konsultacje społeczne
2021-06-23
Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w miejscowościach: Stolec, Rzędziny, Skarbimierzyce, Wąwelnica, Dołuje, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego d
Konsultacje społeczne
2021-06-10
Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami w miejscowościach: Buk, Grzepnica, Łęgi, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra
Konsultacje społeczne
2021-02-23
Trwają konsultacje w sprawie sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Konsultacje społeczne
2020-12-04
Spotkanie konsultacyjno - eksperckie z wybranymi kluczowymi instytucjami
Konsultacje społeczne
2020-12-04
Pierwszy Mobilny Punkt Informacyjno- Konsultacyjny
Konsultacje społeczne
2020-12-04
Powołanie Grupy Roboczej w sprawie konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne
2020-10-07
Spotkanie z kluczowymi przedsiębiorcami z terenu gminy Dobra
Konsultacje społeczne
2020-10-01
Pierwszy Mobilny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny - 07.10.2020
Konsultacje społeczne
2020-09-25
Informacje ogólne o konsultacjach „Planowanie z mieszkańcami”

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej