Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic

Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2024-05-21
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w maju 2024 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2023-12-14
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w grudniu 2023 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2023-07-14
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w lipcu 2023 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2023-04-25
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w kwietniu 2023 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2022-12-09
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w listopadzie 2022 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2022-10-25
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w miesiącu październiku 2022r.
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2022-07-14
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w miesiącu lipcu 2022r.
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2022-03-23
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w miesiącu marcu 2022r.
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2021-12-06
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w grudniu 2021 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2021-10-01
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic we wrześniu 2021 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2021-06-09
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w maju 2021 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2020-12-23
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w grudniu 2020 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2020-11-24
Montaż i naprawa tabliczek z nazwami ulic w październiku 2020 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2020-09-09
Montaż tablic z nazwą ulic w lipcu 2020 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2020-06-16
Montaż i naprawa tablic z nazwą ulic w maju 2020 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-12-27
Montaż tablic z nazwą ulic w grudniu 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-11-25
Montaż tablic z nazwą ulic w listopadzie 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-10-22
Montaż tablic z treścią: zwolni nie kurz w Dobrej
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-10-01
Montaż tablic z nazwą ulic we wrześniu 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-07-17
Montaż tablic z nazwą ulic w lipcu 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-04-30
Montaż tablic z nazwą ulic w kwietniu 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2019-03-19
Montaż tablic z nazwą ulic w marcu 2019 roku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2018-10-26
Montaż tablic z nazwą ulic w październiku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2018-10-08
Montaż tablic z nazwą ulic w październiku
Gospodarka komunalna - oznakowanie ulic
2018-09-14
Montaż tablic z nazwą ulic we wrześniu

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej