Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą

Kategoria > Inwestycje 2024
Logo PROW

Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację niniejszej inwestycji, w kwocie 4 206 674,00 zł w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn" wykonano koncepcję budowy kanalizacji w poszczególnych wariantach.

Wykonawca dokumentacji: INBUD s.c.

Koszt: 1845 zł brutto

 

Informacja z dnia 03.09.2019 r.

Zmieniono nazwę zadania na Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą rozszerzając planowaną inwestycję o wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni docelowej.

 

Informacja z dnia 10.09.2019 r.

Obecnie trwa analiza wariantów wykonania projektu sieci oraz rozmowy z właścicielami w sprawie przejścia przez tereny prywatne.

 

Informacja z dnia 11.02.2020 r.

Zlecone zostało wykonanie projektu drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Wykonawca: Biuro Projektów INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak 70-100 Szczecin ul. Kwiatkowskiego 32/13

Termin wykonania: 20.12.2020 r.

Koszt projektu: 150 000 zł brutto

 

Ze względu na wydłużające się procedury uzyskania uzgodnień i opinii do projektu, termin wykonania umowy został przedłużony do dnia 31.05.2021 r.

 

Informacja z dnia 12.12.2023 r.

Po uzyskaniu kompletnego projektu budowlanego wraz z pozwoleniami na budowę drogi gminnej nr 190211Z w ciągu ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturą techniczną, Gmina Dobra przystępuje do rozpoczęcia procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. Ponadto Gmina Dobra podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Unii Europejskiej na realizację niniejszej inwestycji, w kwocie 4 206 674,00 zł w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Informacja z dnia 27.05.2024 r.

Podpisano umowę na wykonanie robót z firmą WASTE Daniel Jaworski ul. Kmieca 27, 71-086 Szczecin. Kwota realizacji umowy wynosi 8 966 700,00 zł brutto. Orientacyjny termin rozpoczęcia prac budowlanych przewidziany jest na sierpień 2024 r. Termin zakończenia - kwiecień 2025 r.

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej