Dożynki gminne w Blankensee 2023 – relacja

W dniu 18.09.2023, Pani Wójt Gminy Dobra, na zaproszenie gminy partnerskiej Blankensee, wzięła udział w Dożynkach gminnych. Zgodnie z lokalną tradycją, dożynki rozpoczęły się korowodem mieszkańców i zaproszonych gości,  którzy w asyście odświętnie przystrojonych pojazdów oraz maszyn rolniczych, przy dźwiękach orkiestry dętej z Mühlhof, dotarli na boisko sportowe, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości.  Burmistrz Blankensee, Pan Stefan Müller, powitał zaproszonych gości oraz mieszkańców i przyjaciół Blankensee, wśród których znaleźli się Pani Wójt Teresa Dera, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej oraz Pani Beate Schlupp – Wiceprzewodnicząca Parlamentu Meklemburgii Pomorza Przedniego. Ważną częścią uroczystości było oficjalne przekazanie oraz poświęcenie nowego wozu strażackiego, który zakupiony został na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Blankensee.  Pani Wójt w swoim przemówieniu życzyła strażakom bezpiecznej służby oraz podkreśliła chęć dalszego zacieśniania partnerskich relacji pomiędzy gminami. W dalszej kolejności, po uroczystym przekazaniu tradycyjnej „korony” dożynkowej, rozpoczęła się część artystyczna, w której udział wzięli zarówno zaproszeni artyści, jak i sami mieszkańcy gminy Blankensee oraz mieszkańcy naszej Gminy. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, które radośnie spędzały czas na zamkach dmuchanych, śmiały się wraz z clownem Kleksem oraz chętnie uczestniczyły w przygotowanej dla nich loterii. 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej