Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach

Kategoria > Oświata
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach

Od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach prowadzona jest akcja strajkowa.

Sytuacja ta ma związek z ogólnopolską akcją protestacyjną, która ma na celu wywalczenie podwyżek płacy zasadniczej dla nauczycieli.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Pierwsze spotkania z dyrektorami szkół w tej sprawie odbyły się już w minioną  środę. W dniu dzisiejszym dyrektorzy na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi w szkołach według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice. Z przekazanych informacji przez Kierownika Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra wynika, iż część rodziców uczniów skorzystało z tej formy opieki.

Ponadto Wójt Gminy Dobra w porozumieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oddelegowała 4 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej (od godz. 7.00) oraz 2 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach (od godz. 8.00) dla zapewnienia pomocy przy opiece nad dziećmi (na prośbę Dyrektorów tych placówek).

Mimo prowadzonej akcji strajkowej we wszystkich szkołach podstawowych, żadna z nich nie została zamknięta. Szkoły pracują, choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, niektóre szkoły mogą przyjąć pod opiekę ograniczoną liczbę dzieci. W związku z tym dyrektorzy szkół na stronach internetowych szkół lub przez dziennik elektroniczny zwrócili się z prośbą do rodziców uczniów o wyrozumiałość oraz o zapewnienie w miarę możliwości opieki dzieciom we własnym zakresie z uwagi na to, iż nie mają pełniej informacji o faktycznej liczbie pracowników przystępujących do strajku. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Wójt Gminy Dobra

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej