Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach ( stan na dzień 9.04.2019r. )

Kategoria > Oświata
Informacja dla rodziców w związku ze strajkiem w szkołach ( stan na dzień 9.04.2019r. )

Od 08 kwietnia 2019 r. we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, podobnie jak w innych polskich miastach i gminach rozpoczął się bezterminowy strajk. Sytuacja ta nie dotyczy w chwili obecnej Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który pracuje bez zmian.

Przypomnieć warto, iż na czas prowadzonej akcji strajkowej Wójt Gminy Dobra zmieniła czas pracy Świetlic wiejskich w Buku oraz Łęgach, są one czynne od poniedziałku od godz. 7:00 do 15:00. W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców mogą oni skorzystać z zajęć prowadzonych przez te świetlice.

Mimo prowadzonego strajku do Urzędu Gminy Dobra nie wpłynęły sygnały, o tym aby któraś ze szkół miała problemy z zapewnieniem opieki dla dzieci. Rodzice odpowiedzieli na apel dyrektorów szkół i zapewnili opiekę dzieciom w miarę własnych możliwości. Żadna ze szkół nie została zamknięta, szkoły pracują choć odbywa się to w ograniczonym zakresie. We wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńcze.

Wójt Gminy Dobra na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra. Dyrektorzy każdego dnia na bieżąco przekazują informacje o liczbie strajkujących nauczycieli oraz liczbie uczniów objętych zajęciami opiekuńczymi według danych na godz. 9:00 i 13:00.

Ponadto w dniu 09 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych poświęcone organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach wynika, iż egzamin gimnazjalny w tej szkole się odbędzie.

Największe obawy dotyczą natomiast egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy pozostałych szkół podstawowych wspólnie z Wójtem Gminy Dobra cały czas poszukują nauczycieli z innych placówek na terenie sąsiednich gmin, nauczycieli emerytów, aby zapewnić pełny skład komisji egzaminacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż robią wszystko, aby egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej się odbyły.

                                                                                               Wójt Gminy Dobra

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej