Półkolonie w szkołach w okresie ferii zimowych

Kategoria > Oświata

INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 09 stycznia 2020 r. od godz. 8:00  do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

   - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

   - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
    czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 35, w tym:

    - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
    czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
    liczba miejsc: 70, w tym:

    - 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

    - 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
     czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
     liczba miejsc: 35, w tym:

     - 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

     - 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy >> pobierz  

Karta kwalifikacyjna >> pobierz 

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.edupage.org, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 91 311 33 92;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, 91 483 13 40;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dobra

                                                                                                                Teresa Dera

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej