Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 10.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 10.03.2023 r. 

 

Kościno Bażanta 1  
Kościno Bażanta 2  
Kościno Bażanta 8  
Kościno Bielika 8  
Kościno Czapli 2  
Kościno Czapli 3  
Kościno Czapli 4  
Kościno Czapli 5  
Kościno Czapli 6  
Kościno Czapli 7  
Kościno Czapli 8  
Kościno Czapli 10  
Kościno Czapli 13  
Kościno Czapli 15  
Kościno Czapli 16  
Kościno Czapli 18  
Kościno Czapli 19  
Kościno Czapli 20  
Kościno Czapli 21  
Kościno Czapli 22  
Kościno Czapli 23  
Kościno Czapli 24  
Kościno Czapli 25  
Kościno Czapli 29  
Kościno Czapli 31  
Kościno Drozda 3  
Kościno Drozda 4  
Kościno Drozda 7  
Kościno Drozda 11  
Kościno Drozda 26  
Kościno Drozda 27  
Kościno Kormorana 2  
Kościno Kormorana 3  
Kościno Kormorana 7  
Kościno Kormorana 11  
Kościno Kormorana 14  
Kościno Kormorana 16  
Kościno Kościno 1 1
Kościno Kościno 1B 1
Kościno Kościno 1B 2
Kościno Kościno 1B 3
Kościno Kościno 1B 4
Kościno Kościno 1B 5
Kościno Kościno 1B 6
Kościno Kościno 2  
Kościno Kościno 3  
Kościno Kościno 4  
Kościno Kościno 5  
Kościno Kościno 6  
Kościno Kościno 7 1
Kościno Kościno 7 2
Kościno Kościno 7 3
Kościno Kościno 8 1
Kościno Kościno 8 2
Kościno Kościno 8 3
Kościno Kościno 8 4
Kościno Kościno 9  
Kościno Kościno 10  
Kościno Kościno 11  
Kościno Kościno 12  
Kościno Kościno 13  
Kościno Kościno 14  
Kościno Kościno 15  
Kościno Kościno 16  
Kościno Kościno 17  
Kościno Kościno 18  
Kościno Kościno 19  
Kościno Kościno 20  
Kościno Kościno 21  
Kościno Kościno 22  
Kościno Kościno 23  
Kościno Kościno 24  
Kościno Kościno 24  
Kościno Kościno 25  
Kościno Kościno 26  
Kościno Kościno 27  
Kościno Kościno 30  
Kościno Kościno 31  
Kościno Kościno 49 1
Kościno Kościno 49 2
Kościno Kościno dz 11/115 50  
Kościno Kościno 50 1
Kościno Kościno 50 2
Kościno Kościno 50a 1
Kościno Kościno 50a 2
Kościno Kościno 50b 1
Kościno Kościno 50b 2
Kościno Kościno 50c 1
Kościno Kościno 50c 2
Kościno Kościno 50d 1
Kościno Kościno 50d 2
Kościno Kościno 50E 1
Kościno Kościno 50E 2
Kościno Kościno 50G 1
Kościno Kościno 50G 2
Kościno Kościno 50F 1
Kościno Kościno 50F 2
Kościno Kościno 50I 1
Kościno Kościno 50I 2
Kościno Kościno 50J 1
Kościno Kościno 50J 2
Kościno Kościno 50H 1
Kościno Kościno 50H 2
Kościno Kościno 50L  
Kościno Kościno 50R 1
Kościno Kościno 50R 2
Kościno Kościno 50S 1
Kościno Kościno 51 1
Kościno Kościno dz 11/4 51 2
Kościno Kościno 52 1
Kościno Kościno 52 2
Kościno Kościno 52a 1
Kościno Kościno 52a 2
Kościno Kościno 52b 1
Kościno Kościno 52b 2
Kościno Kościno 52C 1
Kościno Kościno 52D 1
Kościno Kościno 52D 2
Kościno Kościno 52E 1
Kościno Kościno 52E 2
Kościno Kościno 53 1
Kościno Kościno 53 2
Kościno Kościno 54 a 1
Kościno Kościno 54 a 2
Kościno Kościno 54 B 1
Kościno Kościno 54 B 2
Kościno Kościno 54 c 1
Kościno Kościno 54 c 2
Kościno Kościno 54 d 1
Kościno Kościno 54 d 2
Kościno Kościno 54 e 1
Kościno Kościno 54 e 2
Kościno Kościno 56b 1
Kościno Kościno 56b 2
Kościno Kościno 56C 1
Kościno Kościno 56C 2
Kościno Kościno 56D 1
Kościno Kościno 56D 2
Kościno Kościno 56E 2
Kościno Kościno 60 1
Kościno Kościno 60 2
Kościno Kościno 67 1
Kościno Kruka 2  
Kościno Kruka 3  
Kościno Kruka 9  
Kościno Kruka 10  
Kościno Kruka 11  
Kościno Kruka 13  
Kościno Kruka 14  
Kościno Kruka 15  
Kościno Kruka 20  
Kościno Łabędzia 1  
Kościno Łabędzia 4  
Kościno Łabędzia 5  
Kościno Łabędzia 6  
Kościno Łabędzia 7  
Kościno Łabędzia 8  
Kościno Łabędzia 9  
Kościno Łabędzia 11  
Kościno Łabędzia 12  
Kościno Łabędzia 13  
Kościno Łabędzia 15  
Kościno Łabędzia 19  
Kościno Łabędzia 20  
Kościno Łabędzia 21  
Kościno Łabędzia 22  
Kościno Łabędzia 23  
Kościno Łabędzia 24  
Kościno Łabędzia 28  
Kościno Łabędzia 36  
Kościno Łabędzia 38  
Kościno Rajskiego Ptaka Działka 7/48  
Kościno Rajskiego Ptaka 9  
Kościno Sowy 3  
Kościno Sowy 3 A
Kościno Sowy 5  
Kościno Sowy 7  
Kościno Sowy 8  
Kościno Sowy 10  
Kościno Sowy 13  
Kościno Sowy 13A  
Kościno Sowy 14  
Kościno Sowy 15  
Kościno Sowy 22  
Kościno Sowy 24  
Kościno Sowy 28  
Kościno Sowy 32  
Kościno Sójki 6  
Kościno Sójki 7  
Kościno Sójki 10  
Kościno Sójki 11A  
Kościno Sójki 13  
Kościno Sroki 4  
Kościno Sroki 5  
Kościno Sroki 6  
Kościno Sroki 7  
Kościno Zięby 1  
Kościno Zięby 2  
Kościno Zięby 5  
Kościno Zięby 6  
Kościno Zięby 7  
Kościno Zięby 10  
Kościno Żurawia 7  
Kościno Żurawia 9  
Kościno Żurawia 11  
Kościno Żurawia 15  
Kościno Żurawia 17  
Kościno Żurawia 19  
Kościno Żurawia 20  
Kościno Żurawia 23  
Kościno Żurawia 25  
Kościno Żurawia 27  
Kościno Żurawia Dz 186  
Kościno Żurawia 31  
Kościno Żurawia 35  
Kościno Żurawia 33  
Kościno Żurawia 39  
Kościno Żurawia 41  
Kościno Żurawia 43  
Lubieszyn Lubieszyn 1  
Lubieszyn Lubieszyn 2  
Lubieszyn Lubieszyn 2a  
Lubieszyn Lubieszyn 3  
Lubieszyn Lubieszyn 3a  
Lubieszyn Lubieszyn dz4  
Lubieszyn Lubieszyn 4A  
Lubieszyn Lubieszyn 4F  
Lubieszyn Lubieszyn 5A  
Lubieszyn Lubieszyn 6  
Lubieszyn Lubieszyn 7  
Lubieszyn Lubieszyn 8  
Lubieszyn Lubieszyn 9  
Lubieszyn Lubieszyn 9A  
Lubieszyn Lubieszyn 9B  
Lubieszyn Lubieszyn 10  
Lubieszyn Lubieszyn 10 A  
Lubieszyn Lubieszyn 10 A  
Lubieszyn Lubieszyn 11  
Lubieszyn Lubieszyn 12  
Lubieszyn Lubieszyn 12 B  
Lubieszyn Lubieszyn 14 1
Lubieszyn Lubieszyn 14 3
Lubieszyn Lubieszyn 14 4
Lubieszyn Lubieszyn 14 5
Lubieszyn Lubieszyn 15  
Lubieszyn Lubieszyn 15 B  
Lubieszyn Lubieszyn 15 B  
Lubieszyn Lubieszyn 16  

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej