Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 20.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 20.03.2023 r.

lp Miejscowość Ulica nr domu    
1 Dobra Graniczna 23   1
2 Dobra Graniczna 23   2
3 Dobra Graniczna 23   3
4 Dobra Graniczna 23   5
5 Dobra Graniczna 23   6
6 Dobra Graniczna 23   7
7 Dobra Graniczna 24 A 1
8 Dobra Graniczna 24 A 2
9 Dobra Graniczna 24 A 3
10 Dobra Graniczna 24 A 4
11 Dobra Graniczna 24 A 5
12 Dobra Graniczna 24 A 6
13 Dobra Graniczna 24 A 7
14 Dobra Graniczna 25    
15 Dobra Graniczna 26    
16 Dobra Graniczna 26    
17 Dobra Graniczna 26 A  
18 Dobra Graniczna 26 C  
19 Dobra Graniczna 26 D  
20 Dobra Graniczna 27    
21 Dobra Graniczna 28   1
22 Dobra Graniczna 28   2
23 Dobra Graniczna 28 A  
24 Dobra Graniczna 28 B  
25 Dobra Graniczna 29    
26 Dobra Graniczna 30    
27 Dobra Graniczna 30 A  
28 Dobra Graniczna 30 B  
29 Dobra Graniczna 30 C  
30 Dobra Graniczna 30 D  
31 Dobra Graniczna 32    
32 Dobra Graniczna 32 B  
33 Dobra Graniczna 33    
34 Dobra Graniczna 33 A  
35 Dobra Graniczna 33 C  
36 Dobra Graniczna 33 G  
37 Dobra Graniczna 33 I  
38 Dobra Graniczna 33 J  
39 Dobra Graniczna 33 H  
40 Dobra Graniczna 33 K  
41 Dobra Graniczna 34    
42 Dobra Graniczna 34 A  
43 Dobra Graniczna 34 B  
44 Dobra Graniczna 35    
45 Dobra Graniczna 35 A  
46 Dobra Graniczna 35 B  
47 Dobra Graniczna 36    
48 Dobra Graniczna 36    
49 Dobra Graniczna 36    
50 Dobra Graniczna 37    
51 Dobra Graniczna 37    
52 Dobra Graniczna 37 A  
53 Dobra Graniczna 37 A B
54 Dobra Graniczna 37 A D
55 Dobra Graniczna 37 A E
56 Dobra Graniczna 37 A F
57 Dobra Graniczna 37 A H
58 Dobra Graniczna 37 A J
59 Dobra Graniczna 37 A K
60 Dobra Graniczna 37 A L
61 Dobra Graniczna 37 B  
62 Dobra Graniczna 37 C  
63 Dobra Graniczna 37    
64 Dobra Graniczna 37 E  
65 Dobra Graniczna 37 F  
66 Dobra Graniczna 37 G  
67 Dobra Graniczna 37 H  
68 Dobra Graniczna 37 I  
69 Dobra Graniczna 37 J  
70 Dobra Graniczna 37 K  
71 Dobra Graniczna 37 L  
72 Dobra Graniczna 37 M  
73 Dobra Graniczna 37 N  
74 Dobra Graniczna 37 O  
75 Dobra Graniczna 37 P  
76 Dobra Graniczna 37 R  
77 Dobra Graniczna 37 S  
78 Dobra Graniczna 37 T  
79 Dobra Graniczna 37 U  
80 Dobra Graniczna 37 W  
81 Dobra Graniczna 37 Y  
82 Dobra Graniczna 37 Z  
83 Dobra Graniczna 39 1  
84 Dobra Graniczna 39 2  
85 Dobra Graniczna 39 3  
86 Dobra Graniczna 39 4  
87 Dobra Graniczna 40 1  
88 Dobra Graniczna 40 2  
89 Dobra Graniczna 40 3  
90 Dobra Graniczna 40 4  
91 Dobra Graniczna 40 A  
92 Dobra Graniczna 40 B  
93 Dobra Graniczna 42   1
94 Dobra Graniczna 42   2
95 Dobra Graniczna 42 B 1
96 Dobra Graniczna 42 B 2
97 Dobra Graniczna 42 A  
98 Dobra Graniczna 42 C  
99 Dobra Graniczna 42 D  
100 Dobra Graniczna 42 E  
101 Dobra Graniczna 42 F  
102 Dobra Graniczna 42 G  
103 Dobra Graniczna 42 H  
104 Dobra Graniczna 43   1
105 Dobra Graniczna 43   2
106 Dobra Graniczna 44   1
107 Dobra Graniczna 44   2
108 Dobra Graniczna 44 A  
109 Dobra Graniczna 45    
110 Dobra Graniczna 45   1
111 Dobra Graniczna 45   2
112 Dobra Graniczna 46   1
113 Dobra Graniczna 46   2
114 Dobra Graniczna 46   3
115 Dobra Graniczna 46   4
116 Dobra Graniczna 46 F  
117 Dobra Graniczna 46 J  
118 Dobra Graniczna 46 P  
119 Dobra Graniczna 46 A J
120 Dobra Graniczna 46 A P
121 Dobra Graniczna 46 A T
122 Dobra Graniczna 46 A W
123 Dobra Graniczna 47 A  
124 Dobra Graniczna 47 A G
125 Dobra Graniczna 47 N  
126 Dobra Graniczna 47 D  
127 Dobra Graniczna 47 T  
128 Dobra Graniczna 47   1
129 Dobra Graniczna 47   2
130 Dobra Graniczna 47   3
131 Dobra Graniczna 47   4
132 Dobra Graniczna 48    
133 Dobra Graniczna 49    
134 Dobra Graniczna 50    
135 Dobra Graniczna 50    
136 Dobra Graniczna 50   1
137 Dobra Graniczna 50 A  
138 Dobra Graniczna 51    
139 Dobra Graniczna 51 A  
140 Dobra Graniczna 52    
141 Dobra Graniczna 52 A  
142 Dobra Graniczna 53 D  
143 Dobra Graniczna 55    
144 Dobra Karmazynowa 8    
145 Dobra Karmazynowa 10    
146 Dobra Karpacka 8    
147 Dobra Kosodrzewiny 26    
148 Dobra Kosodrzewiny 2    
149 Dobra Kosodrzewiny 3   1
150 Dobra Kosodrzewiny 3   2
151 Dobra Kosodrzewiny 4    
152 Dobra Kosodrzewiny 5    
153 Dobra Kosodrzewiny 6    
154 Dobra Kosodrzewiny 7   1
155 Dobra Kosodrzewiny 7   2
156 Dobra Kosodrzewiny 8    
157 Dobra Kosodrzewiny 8 A  
158 Dobra Kosodrzewiny 8 B  
159 Dobra Kosodrzewiny 9   1
160 Dobra Kosodrzewiny 9   2
161 Dobra Kosodrzewiny 10    
162 Dobra Kosodrzewiny 10 A  
163 Dobra Kosodrzewiny 10 B  
164 Dobra Kosodrzewiny 10 C  
165 Dobra Kosodrzewiny 11   1
166 Dobra Kosodrzewiny 11   2
167 Dobra Kosodrzewiny 12    
168 Dobra Kosodrzewiny 16    
169 Dobra Kosodrzewiny 17    
170 Dobra Kosodrzewiny 18    
171 Dobra Kosodrzewiny 19    
172 Dobra Kosodrzewiny 20    
173 Dobra Kosodrzewiny 21    
174 Dobra Kosodrzewiny 22    
175 Dobra Kosodrzewiny 24    
176 Dobra Kosodrzewiny 25    
177 Dobra Kosodrzewiny 28 A  
178 Dobra Kosodrzewiny 29    
179 Dobra Kosodrzewiny 30   1
180 Dobra Kosodrzewiny 30   2
181 Dobra Kosodrzewiny 31    
182 Dobra Kosodrzewiny 31 A  
183 Dobra Kosodrzewiny 32    
184 Dobra Kosodrzewiny 32 A  
185 Dobra Kosodrzewiny 33    
186 Dobra Kosodrzewiny 34    
187 Dobra Kosodrzewiny 34 A  
188 Dobra Kosodrzewiny 35    
189 Dobra Kosodrzewiny 39    
190 Dobra Kosodrzewiny 39 A  
191 Dobra Kosodrzewiny 41    
192 Dobra Krajobrazowa 1    
193 Dobra Krajobrazowa 1 A  
194 Dobra Krajobrazowa 2   1
195 Dobra Krajobrazowa 2   2
196 Dobra Krajobrazowa 3    
197 Dobra Krajobrazowa 3 A  
198 Dobra Krajobrazowa 3 B 1
199 Dobra Krajobrazowa 3 B 2
200 Dobra Krajobrazowa 4    
201 Dobra Krajobrazowa 5    
202 Dobra Krajobrazowa 6    
203 Dobra Krajobrazowa 7    
204 Dobra Krajobrazowa 10    
205 Dobra Krajobrazowa 10 A  
206 Dobra Krajobrazowa 11   1
207 Dobra Krajobrazowa 11 A  
208 Dobra Krajobrazowa 12    
209 Dobra Krajobrazowa 12 A  
210 Dobra Krajobrazowa 13    
211 Dobra Krajobrazowa 14    
212 Dobra Krajobrazowa 14 A  
213 Dobra Krajobrazowa 16    
214 Dobra Krajobrazowa 16 A  
215 Dobra Lazurowa 5    
216 Dobra Lazurowa 6    
217 Dobra Lazurowa 8    
218 Dobra Lazurowa 9    
219 Dobra Lazurowa 10    
220 Dobra Lazurowa 12    
221 Dobra Lazurowa 13    
222 Dobra Lazurowa 14    
223 Dobra Lazurowa 15    
224 Dobra Lazurowa 17    
225 Dobra Lazurowa 18    
226 Dobra Lazurowa 19    
227 Dobra Lazurowa 20    
228 Dobra Lazurowa 21    
229 Dobra Lazurowa 22 A  
230 Dobra Lazurowa 24    
231 Dobra Lazurowa 30    
232 Dobra Lazurowa 36    
233 Dobra Lazurowa 40    
234 Dobra Platanowa 3 A  
235 Dobra Plenerowa 3    
236 Dobra Plenerowa 5    
237 Dobra Plenerowa 6    
238 Dobra Plenerowa 7    
239 Dobra Plenerowa 8    
240 Dobra Plenerowa 9    
241 Dobra Plenerowa 10    
242 Dobra Plenerowa 11    
243 Dobra Plenerowa 12    
244 Dobra Plenerowa 12 A  
245 Dobra Plenerowa 13    
246 Dobra Plenerowa 15    
247 Dobra Poetycka 1    
248 Dobra Poetycka 3    
249 Dobra Poetycka 5    
250 Dobra Poetycka 6    
251 Dobra Poetycka 7    
252 Dobra Poetycka 8    
253 Dobra Poetycka 9    
254 Dobra Poetycka 10    
255 Dobra Poetycka 11   1
256 Dobra Poetycka 11   2
257 Dobra Poetycka 12    
258 Dobra Poetycka 13    
259 Dobra Poetycka 14    
260 Dobra Poetycka 15   1
261 Dobra Poetycka 15   2
262 Dobra Poetycka 16    
263 Dobra Poetycka 17    
264 Dobra Poetycka 21    
265 Dobra Porcelanowa 1    
266 Dobra Porcelanowa 5    
267 Dobra Porcelanowa 6    
268 Dobra Porcelanowa 7    
269 Dobra Porcelanowa 8    
270 Dobra Porcelanowa 9    
271 Dobra Porcelanowa 10    
272 Dobra Porcelanowa 12    
273 Dobra Porcelanowa 14    
274 Dobra Porcelanowa 16    
275 Dobra Projektowa 2    
276 Dobra Projektowa 4    
277 Dobra Projektowa 5   1
278 Dobra Projektowa 5   2
279 Dobra Projektowa 6    
280 Dobra Projektowa 7    
281 Dobra Projektowa 9    
282 Dobra Projektowa 10    
283 Dobra Projektowa 11    
284 Dobra Projektowa 12    
285 Dobra Projektowa 13    
286 Dobra Projektowa 14    
287 Dobra Projektowa 18    
288 Dobra Przyjazna 3    
289 Dobra Przyjazna 5    
290 Dobra Przyjazna 9    
291 Dobra Przyjazna 11    
292 Dobra Przyjazna 13    
293 Dobra Przyjazna 14    
294 Dobra Przyjazna 18    
295 Dobra Przyjazna 19    
296 Dobra Przyjazna 20    
297 Dobra Przyjazna 24    
298 Dobra Przyjazna 26    
299 Dobra Przyjazna 27    
300 Dobra Przyjemna 3    
301 Dobra Przyjemna 5    
302 Dobra Przyjemna 7    
303 Dobra Przytulna 1    
304 Dobra Przytulna 1 A  
305 Dobra Przytulna 2    
306 Dobra Przytulna 3    
307 Dobra Przytulna 4    
308 Dobra Przytulna 5    
309 Dobra Przytulna 6    
310 Dobra Przytulna 6 A  
311 Dobra Przytulna 7    
312 Dobra Przytulna 9    
313 Dobra Przytulna 15    
314 Dobra Przytulna 16    
315 Dobra Przytulna 16 A  
316 Dobra Przytulna 18    
317 Dobra Przytulna 20    
318 Dobra Przytulna 22    
319 Dobra Przytulna 24    
320 Dobra Przytulna 26    
321 Dobra Przytulna 28   1
322 Dobra Przytulna 28   1
323 Dobra Rajskiego Ogrodu 2    
324 Dobra Rajskiego Ogrodu 7    
325 Dobra Rajskiego Ogrodu 15    
326 Dobra Rajskiego Ogrodu 51    
327 Dobra Rajskiego Ogrodu 57    
328 Dobra Słoneczna Dolina 12    
329 Dobra Słoneczna Dolina 12 A  
330 Dobra Słoneczna Dolina 31    
331 Dobra Słoneczna Dolina 64    
332 Dobra Słoneczna Dolina 10    
333 Dobra Słoneczna Dolina 16    
334 Dobra Słoneczna Dolina 18    
335 Dobra Trzcinowa 1   1
336 Dobra Trzcinowa 1   2
337 Dobra Trzcinowa 5    
338 Dobra Trzcinowa 5 A  
339 Dobra Trzcinowa 8    
340 Dobra Trzcinowa 10    
341 Dobra Trzcinowa 11    
342 Dobra Trzcinowa 17    
343 Dobra Trzcinowa 19    
344 Dobra Trzcinowa 20   1
345 Dobra Trzcinowa 21    
346 Dobra Trzcinowa 22    
347 Dobra Trzcinowa 23   1
348 Dobra Trzcinowa 23   2
349 Dobra Trzcinowa 24    
350 Dobra Trzcinowa 25   1
351 Dobra Trzcinowa 25   2
352 Dobra Trzcinowa 26    
353 Dobra Trzcinowa 27    
354 Dobra Trzcinowa 28    
355 Dobra Turkusowa 1    
356 Dobra Turkusowa 2    
357 Dobra Turkusowa 4    
358 Dobra Turkusowa 6    
359 Dobra Turkusowa 7    
360 Dobra Turkusowa 8    
361 Dobra Turkusowa 10    
362 Dobra Turkusowa 13    
363 Dobra Turkusowa 14    
364 Dobra Turkusowa 15    
365 Dobra Wiklinowa 3    
366 Dobra Wiklinowa 5    
367 Dobra Wiklinowa 6 A  
368 Dobra Wiklinowa 6    
369 Dobra Wiklinowa 7    
370 Dobra Wiklinowa 7 A  
371 Dobra Wiklinowa 8    
372 Dobra Wiklinowa 9    
373 Dobra Wiklinowa 14    
374 Dobra Wiklinowa 14 A  
375 Dobra Wiklinowa 15    
376 Dobra Wiklinowa 15 A  
377 Dobra Wiklinowa 16   1
378 Dobra Wiklinowa 16   2
379 Dobra Wiklinowa 17    
380 Dobra Wiklinowa 17 A  
381 Dobra Wiklinowa 18    
382 Dobra Wiklinowa 18 A  
383 Dobra Wiklinowa 19    
384 Dobra Wiklinowa 19 A  
385 Dobra Wiklinowa 20    
386 Dobra Wiklinowa 21    
387 Dobra Wiklinowa 23   1
388 Dobra Wiklinowa 23   2
389 Dobra Wiklinowa 24   1
390 Dobra Wiklinowa 24   2
391 Dobra Wiklinowa 25   1
392 Dobra Wiklinowa 25   2
393 Dobra Zagrodowa 1    
394 Dobra Zagrodowa 2    
395 Dobra Zagrodowa 3    
396 Dobra Zagrodowa 4    
397 Dobra Zagrodowa 6    
398 Dobra Zagrodowa 6 A  
399 Dobra Zagrodowa 7    
400 Dobra Zagrodowa 9    
401 Dobra Zagrodowa 10    
402 Dobra Zagrodowa 11    
403 Dobra Zagrodowa 12    
404 Dobra Zagrodowa 15    
405 Dobra Zagrodowa 23   3
406 Dobra Zagrodowa 23   4
407 Dobra Zagrodowa 25    
408 Dobra Zagrodowa 27    
409 Dobra Zagrodowa 28    
410 Dobra Zagrodowa 29    
411 Dobra Zagrodowa 30    
412 Dobra Zagrodowa 30 A  
413 Dobra Zagrodowa 32    
414 Dobra Zagrodowa 33    
415 Dobra Zagrodowa 35    
416 Dobra Zagrodowa 37    
417 Dobra Zakątek 1    
418 Dobra Zakątek 2    
419 Dobra Zakątek 2 A  
420 Dobra Zakątek 3    
421 Dobra Zakątek 4    
422 Dobra Zakątek 5    
423 Dobra Zielona Dolina 22    
424 Dobra Zielona Dolina 24    
425 Dobra Zielona Dolina 26    
426 Dobra Zielona Dolina 27    
427 Dobra Zielona Dolina 28    

 

 

Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej