Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 21.03.2023 r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 21.03.2023 r.

1 Bezrzecze Aloesowa 1    
2 Bezrzecze Aloesowa 3    
3 Bezrzecze Aloesowa 9    
4 Bezrzecze Aloesowa 11    
5 Bezrzecze Aloesowa 20    
6 Bezrzecze Azaliowa 2    
7 Bezrzecze Azaliowa 3    
8 Bezrzecze Azaliowa 4    
9 Bezrzecze Azaliowa 4 A  
10 Bezrzecze Górna 1 1  
11 Bezrzecze Górna 1 2  
12 Bezrzecze Górna 1 3  
13 Bezrzecze Górna 1 A  
14 Bezrzecze Górna 2 1  
15 Bezrzecze Górna 2 2  
16 Bezrzecze Górna 4 1  
17 Bezrzecze Górna 4 2  
18 Bezrzecze Górna 4 A 1
19 Bezrzecze Górna 4 A 2
20 Bezrzecze Górna 4 A 3
21 Bezrzecze Górna 4 A 4
22 Bezrzecze Górna 4 A 5
23 Bezrzecze Górna 4 A 6
24 Bezrzecze Górna 4 A 7
25 Bezrzecze Górna 4 A 8
26 Bezrzecze Górna 4 B  
27 Bezrzecze Górna 5 A  
28 Bezrzecze Górna 6 1  
29 Bezrzecze Górna 6 2  
30 Bezrzecze Górna 6 3  
31 Bezrzecze Górna 7 1  
32 Bezrzecze Górna 7 2  
33 Bezrzecze Górna 7 3  
34 Bezrzecze Górna 7 4  
35 Bezrzecze Górna 8 1  
36 Bezrzecze Górna 8 2  
37 Bezrzecze Górna 8 A  
38 Bezrzecze Górna 9    
39 Bezrzecze Górna 9 A 1
40 Bezrzecze Górna 10 1  
41 Bezrzecze Górna 10 2  
42 Bezrzecze Górna 10 3  
43 Bezrzecze Górna 10 4  
44 Bezrzecze Górna 10 5  
45 Bezrzecze Górna 10 6  
46 Bezrzecze Górna 10 A  
47 Bezrzecze Górna 10 B  
48 Bezrzecze Górna 10 C  
49 Bezrzecze Górna 11 1  
50 Bezrzecze Górna 11 2  
51 Bezrzecze Górna 11 3  
52 Bezrzecze Górna 11 4  
53 Bezrzecze Górna 11 5  
54 Bezrzecze Górna 11 6  
55 Bezrzecze Górna 11 A  
56 Bezrzecze Górna 11 A  
57 Bezrzecze Górna 11 B  
58 Bezrzecze Górna 11 C  
59 Bezrzecze Górna 11 D  
60 Bezrzecze Górna 11 E  
61 Bezrzecze Górna 11 F  
62 Bezrzecze Górna 11 G  
63 Bezrzecze Górna 11 I I  
64 bezrzecze Górna 11 J  
65 Bezrzecze Górna 11 1  
66 Bezrzecze Górna 11 K  
67 Bezrzecze Górna 11 L  
68 Bezrzecze Górna 11 N  
69 Bezrzecze Górna 12 1  
70 Bezrzecze Górna 12 2  
71 Bezrzecze Górna 12 3  
72 Bezrzecze Górna 12 4  
73 Bezrzecze Górna 13 C  
74 Bezrzecze Górna 13 E  
75 Bezrzecze Górna 14 1  
76 Bezrzecze Górna 14 2  
77 Bezrzecze Górna 14 3  
78 Bezrzecze Górna 14 4  
79 Bezrzecze Górna 14 5  
80 Bezrzecze Górna 14 6  
81 Bezrzecze Górna 14 7  
82 Bezrzecze Górna 14 8  
83 Bezrzecze Górna Dz 34/33,    
84 Bezrzecze Jesionowa 4    
85 Bezrzecze Jesionowa 6 1  
86 Bezrzecze Jesionowa 6 2  
87 Bezrzecze Jesionowa 8 1  
88 Bezrzecze Jesionowa 8 2  
89 Bezrzecze Jesionowa 10    
90 Bezrzecze Jesionowa 12    
91 Bezrzecze Jesionowa 14    
92 Bezrzecze Karmelowa 1    
93 Bezrzecze Karmelowa 1 A  
94 Bezrzecze Karmelowa 2    
95 Bezrzecze Karmelowa 3    
96 Bezrzecze Karmelowa 3 A  
97 Bezrzecze Karmelowa 4    
98 Bezrzecze Karmelowa 5    
99 Bezrzecze Karmelowa 6    
100 Bezrzecze Karmelowa 7    
101 Bezrzecze Karmelowa 8    
102 Bezrzecze Karmelowa 9    
103 Bezrzecze Karmelowa 10    
104 Bezrzecze Karmelowa 11    
105 Bezrzecze Karmelowa 12    
106 Bezrzecze Karmelowa 13    
107 Bezrzecze Karmelowa 15    
108 Bezrzecze Karmelowa 17    
109 Bezrzecze Karmelowa 21    
110 Bezrzecze Koralowa 52    
111 Bezrzecze Koralowa 52 A  
112 Bezrzecze Koralowa 52 C  
113 Bezrzecze Koralowa 53    
114 Bezrzecze Koralowa 53 A  
115 Bezrzecze Koralowa 53 B  
116 Bezrzecze Koralowa 53 C  
117 Bezrzecze Koralowa 53 D  
118 Bezrzecze Koralowa 53 E  
119 Bezrzecze Koralowa 53 F  
120 Bezrzecze Koralowa 54    
121 Bezrzecze Koralowa 55    
122 Bezrzecze Koralowa 55    
123 Bezrzecze Koralowa 56    
124 Bezrzecze Koralowa 57    
125 Bezrzecze Koralowa 58    
126 Bezrzecze Koralowa 59    
127 Bezrzecze Koralowa 60    
128 Bezrzecze Koralowa 61    
129 Bezrzecze Koralowa 62    
130 Bezrzecze Koralowa 62 D  
131 Bezrzecze Koralowa 62 E  
132 Bezrzecze Koralowa 62 F  
133 Bezrzecze Koralowa 63    
134 Bezrzecze Koralowa 63 A  
135 Bezrzecze Koralowa 64    
136 Bezrzecze Koralowa 64 A  
137 Bezrzecze Koralowa 64 B  
138 Bezrzecze Koralowa 64 F  
139 Bezrzecze Koralowa 64 G  
140 Bezrzecze Koralowa 64 GH 2
141 Bezrzecze Koralowa 64 I  
142 Bezrzecze Koralowa 64 J  
143 Bezrzecze Koralowa 64 K  
144 Bezrzecze Koralowa 64 L  
145 Bezrzecze Koralowa 64 M  
146 Bezrzecze Koralowa 64 N  
147 Bezrzecze Koralowa 64 O  
148 Bezrzecze Koralowa 64 P  
149 Bezrzecze Koralowa 64 R  
150 Bezrzecze Koralowa 64 S  
151 Bezrzecze Koralowa 64 T  
152 Bezrzecze Koralowa 64 U  
153 Bezrzecze Koralowa 64 W  
154 Bezrzecze Koralowa 65    
155 Bezrzecze Koralowa 65 A  
156 Bezrzecze Koralowa 65 B  
157 Bezrzecze Koralowa 66    
158 Bezrzecze Koralowa 66 A  
159 Bezrzecze Koralowa 66 B  
160 Bezrzecze Koralowa 66 C  
161 Bezrzecze Koralowa 67    
162 Bezrzecze Koralowa 68    
163 Bezrzecze Koralowa 69    
164 Bezrzecze Koralowa 70    
165 Bezrzecze Koralowa 71    
166 Bezrzecze Koralowa 71 A  
167 Bezrzecze Koralowa 72    
168 Bezrzecze Koralowa 72 A  
169 Bezrzecze Koralowa 73    
170 Bezrzecze Koralowa 73 A  
171 Bezrzecze Koralowa 73 B  
172 Bezrzecze Koralowa 75    
173 Bezrzecze Koralowa 76    
174 Bezrzecze Koralowa 86    
175 Bezrzecze Koralowa 102    
176 Bezrzecze Koralowa 102 A  
177 Bezrzecze Koralowa 103    
178 Bezrzecze Koralowa 103 A  
179 Bezrzecze Koralowa 104    
180 Bezrzecze Na Wzgórzu 1    
181 Bezrzecze Na Wzgórzu 3    
182 Bezrzecze Na Wzgórzu 4    
183 Bezrzecze Na Wzgórzu 5    
184 Bezrzecze Na Wzgórzu 6    
185 Bezrzecze Na Wzgórzu 7    
186 Bezrzecze Na Wzgórzu 7a    
187 Bezrzecze Na Wzgórzu 8    
188 Bezrzecze Na Wzgórzu 9    
189 Bezrzecze Na Wzgórzu 10    
190 Bezrzecze Na Wzgórzu 11    
191 Bezrzecze Na Wzgórzu 12    
192 Bezrzecze Na Wzgórzu 13    
193 Bezrzecze Na Wzgórzu 14    
194 Bezrzecze Na Wzgórzu 15    
195 Bezrzecze Na Wzgórzu 16    
196 Bezrzecze Na Wzgórzu 18    
197 Bezrzecze Na Wzgórzu 19    
198 Bezrzecze Na Wzgórzu 21    
199 Bezrzecze Na Wzgórzu 22    
200 Bezrzecze Na Wzgórzu 24    
201 Bezrzecze Na Wzgórzu 25    
202 Bezrzecze Na Wzgórzu 26    
203 Bezrzecze Na Wzgórzu 26 A  
204 Bezrzecze Na Wzgórzu 28    
205 Bezrzecze Na Wzgórzu 29    
206 Bezrzecze Na Wzgórzu 30    
207 Bezrzecze Na Wzgórzu 31    
208 Bezrzecze Na Wzgórzu 33    
209 Bezrzecze Na Wzgórzu 34    
210 Bezrzecze Na Wzgórzu 35    
211 Bezrzecze Na Wzgórzu 36    
212 Bezrzecze Na Wzgórzu 37    
213 Bezrzecze Na Wzgórzu 38    
214 Bezrzecze Na Wzgórzu 39    
215 Bezrzecze Na Wzgórzu 41    
216 Bezrzecze Na Wzgórzu 43    
217 Bezrzecze Na Wzgórzu 45    
218 Bezrzecze Na Wzgórzu 47    
219 Bezrzecze Na Wzgórzu 49    
220 Bezrzecze Na Wzgórzu 51    
221 Bezrzecze Na Wzgórzu 55    
222 Bezrzecze Osiedle Leśne 1    
223 Bezrzecze Osiedle Leśne 2    
224 Bezrzecze Osiedle Leśne 4    
225 Bezrzecze Osiedle Leśne 5    
226 Bezrzecze Osiedle Leśne 6    
227 Bezrzecze Osiedle Leśne 7    
228 Bezrzecze Osiedle Leśne 7 A  
229 Bezrzecze Osiedle Leśne 7 B  
230 Bezrzecze Osiedle Leśne 8    
231 Bezrzecze Osiedle Leśne 8 A  
232 Bezrzecze Osiedle Leśne 9    
233 Bezrzecze Osiedle Leśne 9 A  
234 Bezrzecze Osiedle Leśne 10    
235 Bezrzecze Osiedle Leśne 10 A  
236 Bezrzecze Osiedle Leśne 10 B  
237 Bezrzecze Osiedle Leśne 10 E  
238 Bezrzecze Osiedle Leśne 11    
239 Bezrzecze Osiedle Leśne 12    
240 Bezrzecze Osiedle Leśne 13    
241 Bezrzecze Osiedle Leśne 16    
242 Bezrzecze Osiedle Leśne 17    
243 Bezrzecze Osiedle Leśne 18    
244 Bezrzecze Osiedle Leśne 19    
245 Bezrzecze Osiedle Leśne 20    
246 Bezrzecze Osiedle Leśne 21    
247 Bezrzecze Osiedle Leśne 22    
248 Bezrzecze Osiedle Leśne 23    
249 Bezrzecze Osiedle Leśne 24    
250 Bezrzecze Osiedle Leśne 25    
251 Bezrzecze Osiedle Leśne 25 A  
252 Bezrzecze Osiedle Leśne 27    
253 Bezrzecze Osiedle Leśne 27 1  
254 Bezrzecze Osiedle Leśne 28    
255 Bezrzecze Osiedle Leśne 29    
256 Bezrzecze Osiedle Leśne 31    
257 Bezrzecze Osiedle Leśne 32    
258 Bezrzecze Osiedle Leśne 33    
259 Bezrzecze Osiedle Leśne 34    
260 Bezrzecze Osiedle Leśne 36    
261 Bezrzecze Osiedle Leśne 37    
262 Bezrzecze Osiedle Leśne 38    
263 Bezrzecze Osiedle Leśne 39    
264 Bezrzecze Osiedle Leśne 40    
265 Bezrzecze Osiedle Leśne 41    
266 Bezrzecze Osiedle Leśne 42    
267 Bezrzecze Osiedle Leśne 42 A  
268 Bezrzecze Osiedle Leśne 42 B  
269 Bezrzecze Osiedle Leśne 42 C  
270 Bezrzecze Osiedle Leśne 43    
280 Bezrzecze Perłowa 1    
281 Bezrzecze Perłowa 2    
282 Bezrzecze Perłowa 3    
283 Bezrzecze Perłowa 4    
284 Bezrzecze Spokojna 2    
285 Bezrzecze Spokojna 3    
286 Bezrzecze Spokojna 4    
287 Bezrzecze Spokojna 5    
288 Bezrzecze Spokojna 6    
289 Bezrzecze Szkolna 6    
Przetłumacz / translate
Loading...

Na skróty

Polecamy

Gminy partnerskie

Projekt POIS.02.03.00-0307/17
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. Więcej